SBA.sk | Slovenská Basketbalová Asociácia
Hracia komisia - rozhodnutia, dokumenty, tlačivá ...

Rozhodnutia HK SBA - Centrálna, HK SBA - Západ, HK SBA - Východ

Rozhodnutia HK SBL

Rozhodnutia Odvolacej komisie SBL

GDPR

Prehľad TCH v sezóne 2018 / 2019 (platné k 06.12.2018)

Zmeny čiar ihriska od h.o. 2010/2011

Protokol o kolaudácii ŠH a telocvične 2018/2019

Podmienky pre zaradenie družstiev do súťaží SBA 2018/2019

Prihláška do súťaží SBA 2017/2018 - pdf       Prihláška do súťaží SBA 2017/2018 - word

Vyhlásenie mužských súťaží SBA 2018/2019

Vyhlásenie ženských súťaží SBA 2018/2019

Kalendár ženských súťaží 2018/2019

Pravidlá pre mini a 3x3 a žiacke kategórie 2018/2019

Zápis o stretnutí 3x3 2018/2019

Výmer poplatkov klubom za rozhodovanie zápasov 2018/2019

Zápisnica z VV SBA o výške ročného členského príspevku za rok 2018

Súpiska družstva - žiadosť, podklad 2016/2017

Pokyny pre vydávanie trénerských licencií 2016/2017

Výklad k Pokynom pre vydávanie trénerských licencií 2016/2017

Žiadosť o udelenie licencie trénera a asistenta trénera klubu 2016/2017

Zápis o vyškolení asistentov rozhodcov pre sezónu 2018/2019

Predpisy Komisie rozhodcov SBA

Evidenčný list trénerov SBA

Formulár pre trénera FIBA

Prihláška rozhodcov SBA 2015-2016

Evidenčný list rozhodcov SBA

Evidenčný list fyzických osôb SBA

Evidenčný list právnických osôb SBA

Prestupový a hosťujúci lístok

Hromadný prestupový a hosťujúci lístok

Vyhodnotenie hernej štatistiky a hodnotenie rozhodcov pre 15 hráčov

Vyhodnotenie hernej štatistiky a hodnotenie rozhodcov pre 20 hráčov

Záznamový formulár hernej štatistiky družstva

Hodnotenie rozhodcov Extraligy mužov a žien

Zmluva o spolupráci SBA - SBL

FIBA úpravy pravidiel pre mládež

Prečo nehrať zónové obrany v mládeži do 14 rokov

Vzor Výstupných listov

Variabilné symboly klubov

Kontrolný formulár stretnutia 2018/2019

Žiadosť o zmenu termínu stretnutia


Eurovia SBL - Extraliga ženy

III.kolo play-off finále 5.zápas 20.5.2017 sobota

PO39. BK Inter Bratislava 94:82 (45:44) 4:1
MBK Rieker Com Therm Komárno
     
 
PO35. BK Inter Bratislava 75:70 (44:47) 1:0

MBK Rieker Com Therm Komárno

PO36. MBK Rieker Com Therm Komárno
64:66 (37:28) 0:2

BK Inter Bratislava

PO37. BK Inter Bratislava 79:73 (44:39) 3:0
MBK Rieker Com Therm Komárno
PO38. MBK Rieker Com Therm Komárno           86:66 (48:23) 1:3    
BK Inter Bratislava 

II.kolo play-off semifinále

  KB Košice 2:4
MBK Rieker Com Therm Komárno
  BK Inter Bratislava 4:1
BC Prievidza
     
 
 

 

 
 
 

 

 

 

          
 

Konečná tabuľka základnej časti: