Od nedele do utorka sa konal výberový kemp pre chlapcov U13 zo západu Slovenska, pod vedením Richarda Kamenského, ktorému asistovali Peter Ivanovič a Richard Kajtor.
Kempu sa zúčastnilo 24 hráčov z 10 klubov na západe Slovenska.
Kemp bol zameraný na základné herné činnosti jednotlivca s dôrazom na zastavenie, prvý dribling a správnu prácu nôh. Počas kempu prebehlo aj základné testovanie hráčov. Kemp navštívil aj reprezentant Slovenska Michael Fusek, ktorého sa mladíci mohli opýtať akékoľvek otázky.
Richard Kamenský sa vyjadril k hlavným cieľom kempov tejto vekovej kategórie: „Hlavným cieľom je získanie prehľadu o veľkom počte hráčov z daného regiónu a vytipovanie prospektov s ktorými budeme ďalej pracovať v užších skupinách. Tento ročník je asi najviac postihnutý výpadkom tréningového a herného procesu, preto sme sa sústredili hlavne na úplne základné činnosti. Väčšina hráčov ukázala veľkú chuť učiť sa nové veci a napredovať.“