Novým generálnym sekretárom Slovenskej basketbalovej asociácie sa od 1. novembra 2019 stane Andrej Kuffa. Výberová komisia SBA v zložení Peter Mičuda, Milan Valašík a Miloš Drgoň absolvovala osobné pohovory so štyrmi uchádzačmi na post generálneho sekretára, piaty sa 25. septembra nedostavil. Po ich vypočutí a po preštudovaní nimi predložených dokumentov výberová komisia odporučila Výkonnému výboru SBA dňa 23. októbra 2019 schváliť a prezidentovi SBA vymenovať na post generálneho sekretára Andreja Kuffu.