Na začiatku mesiaca júl sa pod záštitou  basketbalového  klubu Tydam UPJŠ KOŠICE konali v telocvični T5 na Medickej v dvoch turnusoch celodenné kempy pre chlapcov a dievčatá, ktorí uprednostili tréning  pred  oddychom a chceli sa zlepšovať v herných činnostiach. Na kempoch sa zúčastnili aj hráči a hráčky pripravujúc  sa na reprezentačné povinnosti v kategóriach – U23 – 3×3, U20, U16 ale aj bývalí odchovanci košického basketbalu, ktorí chceli  odovzdať svoje skúsenosti mladým  kemperom.

Celodenný program pozostával z ranného tréningu, po ňom nasledovali desiata, obed, poobedňajší oddych – voľné hry, poobede tréning + olovrant a po takomto celom dní si mladí basketbalisti spestrili deň kúpaním na letnom kúpalisku Ryba. O celé tréningové turnusy a o zábavu vo  voľných chvíľach sa starali tréneri Milan Mišinský, Ondrej Vilner a Andrej Harčarik. Všetkým, ktorí absolvovali tento kemp, patrí veľká vďaka, prajeme pekné prázdniny a veľa úspechov vo svojom družstve, tešíme sa na budúce úspešné basketballové  kempy.