Lístky sú dostupné Online tu: Ticketportal.sk

Offline si môžete lístky kúpiť v Sýpke u Patriotov v Leviciach.

SLOVENSKO DO TOHO !!!