Na konferencii Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) 8. júna v Martine sa vzdal svojej funkcie prezidenta SBA Pavel Bagin. Po ňom sa mal stať podľa priebehu rokovania zastupujúcim prezidentom SBA člen výkonného výboru SBA Miloš Drgoň. Na konci uplynulého týždňa však vysvitlo, že na čele SBA v skutočnosti stojí Ľubomír Ryšavý, nedávno ešte generálny sekretár SBA, v súčasnosti riaditeľ spoločnosti „SBA marketing“ aj športovo-technický manažér SBA.

– Máme správnu informáciu z basketbalových kuloárov, že ste sa napokon vy stali zastupujúcim prezidentom? – oslovili sme Ľubomíra Ryšavého.

„Môžem potvrdiť, že máte správnu informáciu.“

– Je to na základe poverenia, ktoré vám dal písomne Pavel Bagin?

„Krátko predtým, ako abdikoval, mi odovzdal splnomocnenie na zastupovanie vo funkcii prezidenta SBA do platného a účinného zvolenia nového prezidenta SBA.“

– Prečo ste s týmto splnomocnením ihneď nepredstúpili pred delegátov konferencie, alebo neinformovali verejnosť vzápätí v nasledujúcich dňoch?

„Udalosti na konferencii, ktoré viedli k odstúpeniu Bagina, aj mňa hlboko zasiahli. Ani som nepočkal na koniec rokovania… Krátko potom som už vedel, že konečné slovo v súvislosti s konferenciou bude mať arbitrážna komisia, a preto som chcel mať ,právny výklad’ aj právnu istotu, čo je pre SBA platné a čo neplatné.“

– Aké sú teda rozhodnutia arbitrážnej komisie SBA o priebehu konferencie a okolo vášho splnomocnenia?

„Už vieme, že na konferencii nemohli byť zvolení žiadni noví členovia výkonného výboru, keďže neboli vopred minimálne sedem dní kandidátmi v zmysle stanov SBA. A tak po odstúpení Alexandra Kšiňana a Ondreja Čuraja, ktorí sa vzdali pozícií vo výkonnom výbore hneď po prezidentovi SBA, sú teraz členmi exekutívy iba Miloš Drgoň a Peter Mičuda. A ja mám oprávnené poverenie viesť SBA.“

– Ktoré z povinností, ktoré sa viažu k zastupovaniu prezidenta, sú pre vás najhorúcejšie?

„Ich vymenovanie by zabralo priveľa miesta… Zdôrazniť však chcem, že úlohou nás všetkých, ktorí to myslíme dobre so slovenským basketbalom, je v čo najkratšom čase pripraviť mimoriadnu konferenciu SBA, ktorá zvolí plnohodnotného prezidenta SBA a kompletný výkonný výbor.“


TOMÁŠ GROSMANN
 

V denníku Šport 17. júna 2019