S hlbokým zármutkom oznamujeme basketbalovému hnutiu, že včera nás navždy opustil dlhoročný rozhodca Jurča Jozef vo veku 76 rokov z Partizánskeho.

Posledná rozlúčka bude 18.06.2021 o 15:00 hod. v Dome smútku na cintoríne Šípok.

Česť jeho pamiatke!

Slovenská basketbalová asociácia vyjadruje úprimnú sústrasť pozostalým.