Vážení zástupcovia basketbalových klubov, hráči, rodičia, fanúšikovia,

strašne nás mrzí, že nemôžeme odpovedať na Vaše podnety  resp. telefonáty, ktorými sme zaplavení už od minulého týždňa 24 hod. denne, ale HK SBA je orgán, ktorý nie je v trvalom pracovnom pomere s SBA t.j. nesedí na SBA každý deň 8 hodín, každý z nás ma svoju civilnú robotu, a preto Vás žiadame, aby ste rešpektovali, že Vám odpovedáme na Vaše otázky niekedy s omeškaním, avšak aj napriek tomu sa snažíme veci riešiť promptne, hneď ako nám to situácia umožňuje.

Na zajtra 13.03.2020 je naplánované zasadanie HK SBA-C, kde bude vydané rozhodnutie vo veci predčasného ukončenia SBL, a to z dôvodu rizika šírenia sa ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom (SARS-CoV-2).

SBL je doposiaľ jediná súťaž, ktorá bude zajtrajším dňom oficiálne ukončená s výsledkom bez konečného poradia s tým, že každé družstvo bude mať právo štartovať aj v nasledujúcom ročníku SBL.

Čo sa týka súťaže Extraliga žien tam momentálne prebiehajú rokovania je dosť pravdepodobné, že aj v tejto súťaži dôjde k jej predčasnému ukončeniu. V prípade, ak sa tak udeje, tak všetky dotyčné kluby budú včas informované, avšak doposiaľ nebolo oficiálne rozhodnuté.

Čo sa týka súťaží od 1 . ligy mužov, žien – junioriek a nižšie až po mikroligy chlapcov a dievčat tie budú na základe zajtrajšieho rozhodnutia HK SBA C zrušené od 13.03.2020 až do odvolania t.j. na dobu neurčitú.

To znamená laicky povedané, keď karanténa skončí týždeň pred finálovým turnajom, na finálový turnaj MS postúpia družstvá, ktoré sú v aktuálnej tabuľke na postupovom mieste resp. ak budú družstvá s rovnakým počtom bodov, tak by sa dohrali iba tie stretnutia, ktoré by mohli niečo ovplyvniť. Je tu ešte možnosť, že by na finálový turnaj postúpili družstvá podľa tabuľky po skončení základnej časti. Čo sa týka napr. súťaže ako je 1. liga muži  spodná časť a podobné, kde už v podstate o nič nejde, tak by sa odohrali už iba stretnutia, ktoré sú naplánované po ukončení karantény. HK SBA je pripravená v prípade ukončenia karantény riešiť každú súťaž individuálne podľa aktuálnej situácie. O všetkom sa ešte bude rokovať, a preto by som nerád dával nejaké záväzné vyhlásenia vzhľadom k tomu, že nevieme dokedy budú obmedzenia zo strany vlády trvať.

HK SBA – C celá situácia mrzí, aktuálnu situáciu neustále monitoruje a v prípade, ak nastanú nejaké nové skutočnosti v súvislosti so zákazom usporiadania všetkých športových podujatí, tak je pripravená zasadnúť a okamžite na tieto zmeny reagovať.

Vzhľadom k záujmu Slovenskej basketbalovej asociácie spočívajúcom v ochrane zdravia ľudí a nebezpečenstve šírenia sa tejto nákazlivej choroby, HK SBA – C je nútená postupovať v súlade s nariadením Ústredného krízového štábu SR.

JUDr. Tomáš Homola

predseda HK SBA -C