2 PERCENTÁ Z DANÍ

Vážení basketbaloví priatelia,

radi by sme Vás informovali o tom, že Slovenská basketbalová asociácia sa aj tento rok zaregistrovala do zoznamu prijímateľov 2 % z daní, ktorými môžete aj Vy prispieť na rozvoj basketbalovej mládeže na Slovensku. 


Darované finančné prostriedky plánujeme použiť na nákup športových potrieb, zabezpečenie a rozvoj detského basketbalu a basketbalu 3×3 v materských i základných školách.

V prípade, že sa rozhodnete darovať 2 % z Vašich daní práve nám, môžete tak urobiť prostredníctvom nasledovných tlačív:

  1. Ak ste ZAMESTNANEC – vyplníte VYHLÁSENIE a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE
  2. Ak ste FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie, použijete:
  3. a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A
  4. b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B
  5. Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA – podávate Daňové priznanie právnických osôb

Dôležité termíny pre tých, ktorí chcú poukázať 2 % zo zaplatenej dane:

31. marec 2022– posledný termín na podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.

30. apríl 2022 – posledný termín na zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Postup na poukázanie 2 % z dane
Ak ste zamestnaní:
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Údaje o prijímateľovi: 
Názov: Slovenská basketbalová asociácia
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Trnavská cesta 37,  831 04 Bratislava
IČO: 17 315 166

Č.Ú.: SK7611110000001225904048

Viac informácií nájdete na www.rozhodni.sk.

Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a podporu.