ŠTATÚT SIENE SLÁVY

ŠTATÚT SIENE SLÁVY SBA

I.

Otvorením Siene slávy sa SBA rozhodla. vzdať hold osobnostiam slovenského a československého basketbalu, ktoré svojim pôsobením vytvárali dobré meno slovenského basketbalu, šírili jeho slávu a svojim konaním napomáhali k napredovaniu tohto krásneho športu.

 

II.

Sieň Slávy vznikla na pôde SBA , ktorá je jej garantom.

 

III.

V rámci Siene slávy pôsobí nominačná komisia, ktorú vymenúva a schvaľuje VV SBA.

 

IV.

Nominačná komisia predkladá návrh na vymenovanie členov Siene slávy Výkonnému výboru SBA na základe nasledujúcich kritérií:

  • vek laureáta nad 60 rokov, ktorý desiatky rokov vynikal v hre, alebo práci pod slovenskými košmi, alebo ho preslávil v zahraničí
  • slovenská, prípadne pôvodná československá národnosť ako prvé (pôvodné) občianstvo; miesto narodenia na Slovensku, výnimočne v inom meste na území ČSR, ak potom uchádzač takmer celý plodný život, či väčšinu kariéry pôsobil na Slovensku
  • športové úspechy do rozdelenia federácie: medaila z MS alebo ME, štart na olympijských hrách, čo v čase Česko-Slovenska nebola samozrejmosť, najväčšie úspechy dosiahol v čase, keď obliekal dres slovenského klubu
  • tréner, ktorý v čase ČSR či ČSFR pôsobil pri seniorskej čs. reprezentácii, doviedol v čase Česko-Slovenska slovenský tím k čs. titulu, uplatnil sa tiež v publikačnej činnosti

 

V.

VV SBA sa zaväzuje organizačne zabezpečiť spôsob realizácie uvádzania jednotlivých členov do Siene Slávy SBA.

 

VI.

SBA ako garant Siene slávy vlastní všetky marketingové a reklamné práva na SIEŇ SLÁVY SBA.

 

VII.

O zmenách a doplnkoch štatútu rozhoduje VV SBA.

 

VIII.

Štatút nadobúda platnosť a účinnosť rozhodnutím VV SBA.