V súlade s Vyhlásením mužských a ženských súťaží SBA pre h.o. 2018/2019 vyhlasuje VV SBA konkurz na usporiadanie M – SR pre kategórie :

Chlapci:

Mladší mini U11          termín 07. – 09. 06. 2019

Starší mini U12           termín 31. 05. – 02. 06. 2019

Mladší žiaci U13          termín 24. – 26. 05. 2019

Žiaci U14                       termín 31. 05. – 02. 06. 2019

Dievčatá:

Mladšie mini U11     termín 07. – 09. 06. 2019

Staršie mini U12      termín 31. 05. – 02. 06. 2019

Mladšie žiačky U13 termín 24. – 26. 05. 2019                           

Žiačky U14                 termín 31. 05. – 02. 06. 2019

 

Podmienky :

Projekt organizačného a ekonomického zabezpečenia M – SR musí obsahovať minimálne tieto položky :

 • úplnú adresu usporiadateľa so zodpovednou osobou, tel., príp. e-mailové spojenie
 • spôsob a miesto stravovania s cenovou kalkuláciou (raňajky, obed, večera)
 • miesto a typ ubytovania s cenovou kalkuláciou (osoba/noc), špecifikácia typu a úroveň zariadenia (WC, sprchy, počet postelí)
 • športové objekty, rozmery ihriska, časomerné zariadenie, šatne pre družstvá a rozhodcov, spoločenské priestory pre hostí, vedenie družstiev, účastníkov
 • vzdialenosť medzi ubytovacím a stravovacím zariadením a miestom konania turnaja (halou, telocvičňou)
 • zabezpečenie športovej stránky podujatia
 • zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v súlade so Smernicou SBA o zdravotnom zabezpečení podujatí zo dňa 26.03.2018
 • zabezpečenie spoločenskej stránky podujatia (posedenie trénerov)
 • zabezpečenie cien, upomienkových darčekov, občerstvenia…
 • zabezpečenie propagácie M – SR
 • zabezpečenie doručenia výsledkov všetkým účastníkom
 • prípadné iné návrhy organizátora
 • informácia o prípadnom vysielaní cez live štatistiky a live streamu
 • zabezpečenie na základe požiadavky družstiev príchod do miesta konania turnaja jeden deň vopred (vo štvrtok, príp. piatok doobeda) s min. 3/4 hodinovým tréningom v hale konania turnaja

Systém turnajov :

Turnaj za účasti 6 družstiev (prvé dve družstvá z 3 oblastí, ak vo Vyhlásení súťaží nie je stanovené inak).

Porada a žrebovanie turnaja sa uskutoční vo štvrtok večer. Žrebovanie sa prípadne môže uskutočniť v predstihu na sekretariáte SBA.

Hrací systém :  

 • piatok doobeda   3-4, 1-6, 2-5
 • piatok poobede   6-4, 1-2, 5-3
 • sobota doobeda  2-6, 4-5, 3-1
 • sobota poobede  6-5, 1-4, 2-3
 • nedeľa doobeda  5-1, 4-2, 3-6

Turnaje M-SR budú s dotáciou zo strany SBA pre každé družstvo:

Organizátor vo výške 1.000 €, ostatní účastníci turnaja vo výške 400 €.

Usporiadateľ je povinný hradiť a zabezpečiť :

 • náklady pre rozhodcov (odmena, cestovné, stravné, ubytovanie),

odmena za zápas 26 €pre všetky mládežnícke kategórie – mini + žiactvo

(v tejto sume je započítaná odmena, cestovné a stravné okrem ubytovania)

 • náklady pre technického komisára (zástupcu HK), jednorazová odmena 100 €

(v tejto sume je započítaná odmena, cestovné a stravné okrem ubytovania)

 • náklady pre asistentov rozhodcov (odmena – výšku určí usporiadateľ)
 • ostatné výdaje spojené s organizáciou turnaja (prenájom haly, odmena

usporiadateľom…)

 • vstup na všetky podujatia je voľný
 • zabezpečiť fotografovanie družstiev (náklady znáša každé družstvo osobitne), usporiadateľ zašle 1 ks fotografie z každého družstva na adresu HK SBA spolu so správou

Každé družstvo si hradí a znáša všetky náklady turnaja samostatne (ubytovanie, cestovné, strava…).

SBA zabezpečí :

 • poháre pre prvé tri družstvá, diplom pre každé zúčastnené družstvo a medaily pre prvé tri družstvá (20 ks pre družstvo, v prípade záujmu o väčší počet je možné doobjednať na náklady žiadateľa)

Komisia rozhodcov SBA zabezpečí :

 • delegáciu rozhodcov a technického komisára

Termín uzávierky prihlášok na usporiadanie finálových turnajov M – SR 26.03. 2019

Prihlášky a projekty je potrebné zasielať na adresu HK SBA – C iba e-mailom:

hksba@slovakbasket.sk

V prípade viacerých záujemcov o usporiadanie finálového turnaja budú rozhodovať najmä tieto kritériá:

Cena (strava, ubytovanie), celková kvalita podmienok a zabezpečenie live prenosu (živé vysielanie, prípadne štatistika).

 

Upozornenie: Slovenská basketbalová asociácia si vyhradzuje právo výberu organizácie ktoréhokoľvek finálového turnaja z týchto kategórií mládeže.

Mgr. Ľubomír Ryšavý

generálny sekretár SBA

 

V Bratislave dňa 17.02.2019