Na základe uznesenia Výkonného výboru SBA zo dňa 15.7.2020 Slovenská basketbalová asociácia vyhlasuje výberové konanie na trénerov reprezentačných družstiev SBA.

Výberové konanie na pozície reprezentačných trénerov je pre kategórie:

U20 M: hráči nar. 2001 a ml., podujatie ME2021

U20 W: hráčky nar. 2001 a ml., podujatie ME2021

U18 M: hráči nar. 2003 a ml., podujatie ME2021

U18 W: hráčky nar. 2003 a ml., podujatie ME2021

U14 W: hráčky nar. 2007 a ml., podujatie ME2023

U13 M: hráči nar. 2008 a ml., podujatie ME2024

U13 W: hráčky nar. 2008 a ml., podujatie ME2024

Prihlášky do výberového konania, spolu s požadovanými materiálmi, je potrebné doručiť najneskôr do 10.8.2020 (rozhodujúci je termín doručenia) emailom na:

– ondrus@bkinter.sk, U20M, U18M a U13M

– drgon.milos@gmail.com, U20W, U18W, U14W a U13W

Bližšie informácie nájdete v tomto dokumente – výberové konanie.pdf