Slovenská basketbalová asociácia organizuje Rozhodcovskú 3×3 kliniku.

Miesto konania: ŠH Domkárska, Bratislava

Dátum: 22.4.2018

Čas: 10:00 – 16:00

Lektor: Martin Struhár (FIBA 3×3 Licencovaný rozhodca)

Hosť: Marek Adamčík (Manažér SBA 3×3 T.E.A.M. Slovakia)

Zápisné: 10 EUR (na mieste)

 

Obed a pitný režim zabezpečuje organizátor: Slovenská basketbalová asociácia.

Možnosť získať podrobný prehľad o pravidlách 3×3.

Možnosť stať sa členom zoznamu 3×3 rozhodcov pozývaných na domáce a medzinárodné turnaje, získať certifikát národného 3×3 rozhodcu a rozšíriť pole pôsobnosti aj do odvetvia 3×3 basketbalu.

Len rozhodcovia, ktorí úspešne absolvujú seminár, sú oprávnení rozhodovať 3×3 turnaje.

Svoju účasť potvrďte zaslaním návratky najneskôr do stredy 19.4.2018 na adresu: 3x3slovakbasket.sk

Tešíme sa na vašu účasť.

Návratka 2018