V dňoch 2. až 3. júna 2018 sa konalo stretnutie minibasketbalovej Európy v mestečku Matoshinhos, ktoré je súčasťou aglomerácie druhého najväčšieho mesta v Portugalsku – Porta. Tohto stretnutia sa zúčastnil aj zástupca zo Slovenska – Michal Rosival.

Konferencia bola zameraná na minibasketbal, čiže pre hráčov v kategórií „U13“ a mladších. Dvojdňovú udalosť organizovala FIBA Europe a IBF (International Basketball Foundation) v spolupráci s Portugalskou basketbalovou federáciou (FPB). Na konferencii sa stretlo viac ako 100 odborníkov z celej Európy, ako aj hostia z Mexika, Austrálie, Srí Lanky a Maroka.

Dôležitosť minibasketbalu a jeho význam v svetovom meradle dokazovala aj účasť významných osobností, na čele s prezidentom FIBA Horaciom Muratorem, prezidentom FIBA Europe Turgay Demirelom a prezidentom komisie pre mládež FIBA Europe Asterios Zoisom.

Sympózium v Porte bolo rozdelené do dvoch celkov – praktická časť, ktorá bola na programe v sobotu a teoretická/diskusná časť, ktorá sa konala v nedeľu.

Praktická časť

Počas prvého dňa konferencie sme sa presunuli do telocvične v mestečku Matoshinhos, kde na nás už čakali predstavitelia FIBA, FIBA Europe, IBF a FPB.

Začiatok praktickej časti otvorili jednotliví členovia týchto organizácii krátkym príhovorom. Každý člen dával dôraz na dôležitosť rozvoja a podpory minibasketbalu ako jednej z najdôležitejšej časti pre budúcnosť basketbalu.

Po príhovoroch prišli na rad praktické ukážky, ktoré mali na starosti traja tréneri.

 1. Continues Game – Joao Ribeiro, portugalský špecialista na minibasketbal

Prvé ukážky, ktoré mal na starosti portugalský tréner, boli zamerané na rýchle rozhodovanie (decision-making), či už v útoku, alebo v obrane. Jednotlivé cvičenia boli v princípe hry 2 na 2, 3 na 2 a 3 na 3. Joao Ribeiro taktiež spomenul, že jednotlivé časti tréningu by mali byť zamerané skôr na „hru“, ako na „drill“ a pomocou týchto hier rozvíjať schopnosť samostatného rozhodovania sa.

Po zvládnutí cvičenia pridať rôzne pravidlá (prihrávky len dvomi rukami, nemôžeš nahrať dozadu,…) a po nedodržaní „trest“ (strata lopty,…).

Zapojiť „nehrajúcich“ počas čakania (drepy, výskoky, ballhandling…)*

Odmeniť zvládnuté prvky cvičení – napríklad fastbreak viac bodmi,…

Organizácia cvičení – 1. predstav cvičenie, 2. ukáž obranu, 3. ukáž útok, 4. pridaj *, 5. súťaž

 1. Turn OFF your GPS Coach: Making mini-basketball players think for themselves – Sergio Lara-Bercial, koordinátor projektov coachlearn.eu; www.icoachkids.eu

V druhej časti sa predstavil španielsky tréner pôsobiaci vo Veľkej Británii Sergio Lara-Bercial. Táto časť, ako už z názvu vyplýva, bola zameraná na to, ako pracovať s deťmi, tak aby sa nebáli rozmýšľať a rozhodovať samostatne a aby sa nebáli urobiť chybu. Pomocou rýchlych a jednoduchých cvičení ukázal, že schopnosť samostatného myslenia je pre hráča veľmi dôležité. Počas ukážky predstavil pár základných pravidiel aj pre trénerov:

 • hráčov treba nechať myslieť (nerozprávať stále čo majú robiť)
 • vytvárať cvičenia, kde sú hráči nútení rozmýšľať (nerobiť dokola len „drily“)
 • ukázať pomocou cvičení „basketbal“
 • vychovávať rozmýšľajúcich hráčov
 • vychovávať hráčov, ktorí budú schopní „koučovať“

Rozmýšľanie hráčov:

 • vysvetlenie cvičenia a nechať hráčov nech ho „postavia“ sami
 • na konci tréningu nechať hráčov nech „nakreslia“ jednotlivé cvičenia
 • nechať hráčov nech vysvetlia cvičenie a povedia ako v danom cvičení vyhrať

Pomocou týchto jednoduchých bodov vytvárame priestor na rozvoj rozmýšľania, ale aj komunikácie medzi hráčmi.

 1. Enjoying Mini-Basket and Building Development Drills for Mini – San Payo Araújo, portugalský špecialista – bývalý technický riaditeľ minibasketballu v FBP

Záverečnú časť prvého dňa viedol ďalší portugalský tréner. Počas poslednej prednášky bola opäť hlavnou myšlienkou práca s deťmi, ktoré musia byť stredobodom nášho záujmu. Zdôrazňoval najmä dôležitosť „zábavy“ na tréningu. Jednotlivé cvičenia musia byť pestré a také aby deti nenudili ale zároveň rozvíjali ich basketbalové zručnosti.

Celú prednášku si môžete pozrieť na odkaze:

https://www.youtube.com/watch?v=u2yoqDUDE7I

 

Diskusná časť

Druhý deň sa odohrával v konferenčnej miestnosti hotela a skladal sa z niekoľkých prednášok.

 1. Mini-Basketball as a worldwide movement – prezentácie FIBA a IBF

Prvá prednáška bola o predstavení nadácie IBF, ktorej cieľom je podpora basketbalu detí vo veku 5 – 12 rokov po celom svete. Riaditeľ IBF predstavil túto nadáciu a jej snahu o zvýšenie počtu hráčov, fanúšikov a podporovateľov basketbalu. Jednalo sa o podporu basketbalových organizácii na lokálnej úrovni, ako aj podpora organizovaní sympózií vo svete. V pilotnom programe sú zatiaľ zapojené krajiny Maroko, Srí Lanka, Mexiko a Austrália. Jednotliví predstavitelia týchto basketbalových federácií mali krátke prednášky o fungovaní minibasketbalu v ich krajinách.

 1. Mini-Basketball in Portugal – Organization and Activities

Predstavitelia portugalského basketbalu v krátkosti predstavili fungovanie minibasketbalu v ich krajine. Pravidlá pre jednotlivé vekové kategórie „U8“, „U10“, „U12“. Systém certifikovania jednotlivých školských oddielov. Organizovanie špecializovaných kliník minibasketbalu. Jednotlivé modely mini festivalov.

 1. Italian Basketball Federation new project for mini-basketball, Maurizio Cremoni

Zástupca talianskej federácie predstavil nový projekt „Walking together“, ktorý je zameraný na menšie oddiely a basketbalové školy.

 1. Creating Positive Enviroments for Children in Sport – The iCoachKids Pledge, Sergio Lara-Bercial

Záverečnú prednášku mal v rukách opäť Sergio Lara-Bercial, ktorý predstavil projekt iCoachKids. Tento projekt má pomôcť trénerom vytvárať pozitívne prostredie pre deti v športe. Nie je zameraný len na basketbal, ale na šport ako taký. Počas prednášky spomenul, že je dôležité udržať deti pri športe ako takom a pritiahnuť čo najviac detí k športu. Nie je dôležité, aby vydržali len pri jednom športe, ale aby našli šport, ktorý ich bude baviť. Taktiež je dôležité, aby deti pri športe zostali, či už ako hráč, tréner, rozhodca alebo len podporovateľ.

Odkaz na stránku: https://www.icoachkids.eu/

 

V závere by som chcel ešte spomenúť pár postrehov, ktoré vyplynuli z diskusie počas jednotlivých dní na konferencii.

Nakoľko sa neriešili pravidlá minibasketbalu v globále ako také, ale len počas diskusie vo voľnom čase, tak by som rád spomenul jednotlivé pravidlá, ktoré by mohli pomôcť pri rozvoji minibasketbalu aj u nás.

 • vo vyspelých basketbalových krajinách stačí jeden rozhodca na minibasketbal
 • rozhodca sa nezapája pri vyhadzovaní z autu, ani po strate lopty (rozvoj reakcie hráčov)
 • osobná obrana a neodstupovanie sa rieši odmenením streľby spoza vymedzeného územia tromi bodmi (nútenie obrancu pristupovať k hráčom a taktiež rozvoj streľby)

Autor: Michal Rosival

Foto: Fiba.basketball