Na základe dohody s členmi Komisie mužských klubov, z dôvodu mimoriadnej situácie s prihlasovaním družstiev do súťaží SBA mužov a na základe hlasovania prihlásených družstiev 1.ligy mužov o systéme hrania súťaže rozhodla HK SBA – C o úprave Vyhlásenia mužských súťaží SBA 2017/2018 v časti súťaže 1.ligy mužov a 2.ligy mužov.

Predmetnú úpravu nájdete nižšie. Samotné rozhodnutie HK SBA – C bude zverejnené neskôr.

Zároveň upozorňujeme, že vyžrebovanie súťaže 1.ligy mužov bude dňa 08.08.2017 o 13:00 hod. v Bratislave, na sekretariáte SBA.  

Rozdelenie družstiev do skupín:

A skupina – ŠKP BBC Banská Bystrica, BK MŠK Žiar nad Hronom, PU Akademik Prešov, KB Košice B, BKM Lučenec

B skupina – ACADEMIC ŽU Žilina, IMC Slovakia Považská Bystrica, MBK AŠK Slávia Trnava, MBK Karlovka Bratislava B, MŠK Iskra Petržalka, BK ŠKP Štart Bratislava

Poznámka: družstvo BK MŠK Kežmarok sa odhlásilo zo súťaže 1.ligy mužov a bude hrať iba súťaž 2.ligy mužov

1.liga muži

(upravené HK SBA – C dňa 03.08.2017)

  1. V súťaži sú oprávnené štartovať družstvá dospelých zložené z hráčov bez vekového obmedzenia.
  2. Systém súťaže dodržiava spravidla hranie zápasov takmer každý týždeň len jeden zápas.
  3. Hracia komisia rozhodla podľa počtu prihlásených družstiev o uvedenom systéme súťaže:

Pri počte prihlásených družstiev 12 a menej sa základná časť súťaže odohrá v dvoch skupinách (max. po 6 družstiev v jednej skupine) dvojkolovo každý s každým systémom doma-vonku po jednom zápase. Potrebných  je max. 10 termínov a odohrá sa max. 10 zápasov.

V nadstavbovej časti sa družstvá rozdelia do 2 výkonnostných skupín podľa umiestnenia v základnej časti. Prvé 3 družstvá z oboch základných skupín vytvoria skupinu o 1.-6.miesto, zostávajúce družstvá skupinu o ďalšie umiestnenie, pričom vo výkonnostne vyššej skupine je vždy 6 družstiev. Výsledky zo základnej časti sa nezapočítavajú do tabuľky nadstavbovej časti a systém je rovnaký, ako v základnej časti. Potrebných je max. 10 termínov a odohrá sa max. 10 zápasov.

V záverečnej časti je finálový turnaj (final-four) za účasti prvých 4 družstiev v poradí skupiny o 1.-6.miesto. Finálový turnaj sa hrá u najlepšie umiestneného družstva /organizátor je povinný splniť požiadavky podľa HP. V prípade nezáujmu /alebo nesplnenia podmienok/ u ďalšieho družstva v poradí. SBA zabezpečí poháre pre všetky 4 družstvá.

  1.     Víťaz súťaže má právo štartu v súťaži Extraligy mužov v hracom období 2018/2019.
  2.     Družstvá sú po prihlásení sa do súťaže povinné odohrať celú súťaž vrátane zápasov

          o konečné umiestnenie.

  1.     Družstvo uvedené vo vyžrebovaní, ako domáce družstvo, má právo výberu hracieho

    dňa (sobota alebo nedeľa).

Termíny:

Základná časť:

23.-24.9., 7.-8.10., 14.-15.10., 21.-22.10., 4.-5.11., 11.-12.11., 18.-19.11., 2.-3.12., 9.-10.12., 16.-17.12.2017

Nadstavbová časť:

13.-14.1.2018, 20.-21.1., 3.-4.2., 10.-11.2., 24.-25.2., 10.-11.3., 24.-25.3., 7.-8.4., 14.-15.4., 28.-29.4.

Termín finálového turnaja (1-4, 2-3 + o 1.,3.miesto):   12.-13.05.2018

2.liga muži

(upravené HK SBA – C dňa 03.08.2017)

  1.      V súťaži sú oprávnené štartovať družstvá dospelých zložené z hráčov bez vekového

  obmedzenia.

  1.   Systém súťaže dodržiava spravidla hranie zápasov každý týždeň len jeden zápas.
  2. Hracia komisia rozhodne podľa počtu prihlásených družstiev o uvedenom systéme súťaže:

Základná časť súťaže sa odohrá v dvoch skupinách (regionálne rozdelených od 7 do 12 družstiev v jednej skupine) dvojkolovo každý s každým systémom doma-vonku po jednom zápase. Potrebných  je max. 22 termínov (11-12 družstiev), resp. 18 (9-10 družstiev), resp. 14 (7-8 družstiev) a odohrá sa max. 22, resp. 18, resp. 14 zápasov.

Pri počte prihlásených družstiev 6 a menej v jednej skupine sa rozhodne o systéme súťaže na základe dohody zainteresovaných družstiev.

V záverečnej časti je finálový turnaj (final-four) za účasti 4 družstiev (prvé dve družstvá z oboch regionálnych skupín). Pre finálový turnaj vyhlási SBA výberové konanie. SBA zabezpečí poháre pre všetky 4 družstvá.

  1.     Družstvá sú po prihlásení sa do súťaže povinné odohrať celú súťaž vrátane zápasov

          o konečné umiestnenie.

Termíny:

Pri 7-8 družstvách:

7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.2017, 13.1.2018, 27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4.

Pri 9-10 družstvách:

23.9., 7.10., 21.10., 28.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.2017, 13.1., 20.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 17.3., 24.3., 7.4., 21.4.

Pri 11-12 družstvách:

23.9., 7.10., 14.10., 21.10., 4.11., 11.11., 18.11., 2.12., 9.12., 16.12.2017, 13.1.2018, 20.1., 27.1., 10.2., 17.2., 24.2., 10.3., 17.3., 24.3., 7.4., 21.4., 28.4.

Termín finálového turnaja (1-4, 2-3 + o 1.,3.miesto):   05.-06.05.2018