Usmernenie HK SBA-C k dohrávaniu súťaží  Niké SBL a Niké Extraliga žien

Vážení zástupcovia basketbalových klubov,

vzhľadom k tomu, že sa blíži koniec základnej časti Niké SBL a zároveň tento týždeň začína 1.kolo play-off Niké Extraligy žien, HK SBA-C považuje za potrebné informovať basketbalové kluby o ďalšom postupe v súťažiach v prípade, ak sa v niektorom družstve vyskytne pozitívny prípad na ochorenie COVID-19. Vzhľadom k tomu, že v Niké SBL sú presne stanovené termíny jednotlivých kôl play-off, ktoré sa už po dohode klubov nebudú posúvať, tak je potrebné, aby sa základná časť dohrala najneskôr do 10.04.2021. Základná časť Niké Extraligy žien sa už skončila dňa 17.03.2021.

Od 22.03.2021 sa bude v obidvoch súťažiach ďalej postupovať podľa Manuálu pre kolektívne športy majúce výnimku zo zákazu hromadných podujatí v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 v súvislosti s ochorením COVID–19, ktorý spracovalo Ministerstvo, školstva, vedy, výskumu a športu SR a potvrdil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. To znamená, že hráči/hráčky, ktorí vyšli pred zápasovým testovaním pozitívni, idú do 14 dňovej karantény a ostatní negatívni hráči/hráčky pokračujú v zápasovom a tréningovom procese. Zároveň družstvo a jeho negatívni hráči/hráčky musia dodržiavať prísne pravidlá uvedené v Manuáli pre kolektívne športy, ktorého link zasielame nižšie.

Podľa čl. 9. bodu 9.2. Hracieho poriadku ,,V najvyššej súťaži žien a mužov je povinnosťou mať na zápise o stretnutí uvedených najmenej 9 hráčov, ktorí musia byť aj fyzicky prítomní na stretnutí. Z tohto počtu môže byť maximálne 5 zahraničných hráčov.

Z dôvodu tejto nepredvídateľnej situácie HK SBA – C v týchto prípadoch umožní družstvám nastúpiť do zápasov až do konca hracieho obdobia 2020/2021 aj s nižším počtom hráčov/hráčok ako 9. V prípade, ak družstvo bude mať k dispozícii menej ako 5 hráčov/hráčok resp. na stretnutie nenastúpi bude stretnutie skontumované v jeho neprospech, s priznaním bodu a táto kontumácia sa nebude započítavať do celkového počtu 3 kontumácií za sezónu, po ktorých je družstvo vylúčené zo súťaže. V zostávajúcich kolách základnej časti Niké SBL sa teda bude postupovať rovnako ako minulý týždeň v Niké Extralige žien. Čo sa týka samotného play-off týchto súťaží, tu v prípade kontumácie jedného zápasu nekončí celá séria, ale pokračuje sa ďalej.

Zároveň by sme Vás chceli informovať o tom, že od 23.03.2021 si SBA vyhradzuje právo na prípadnú účasť na predzápasovom testovaní v súvislostí s ochorením COVID-19.

https://www.ruvzpp.sk/uvz-sr-manual-pre-kolektivne-sporty-majuce-vynimku-zo-zakazu-hromadnych-podujati/

S pozdravom

JUDr. Tomáš Homola

predseda HK SBA-C