V termíne 10.-12.Apríla sa v Liptovskej Osade uskutočnil výberový kemp pre dievčatá do 13 rokov. Tentokrát boli pozvané hráčky z celého Slovenska.

Trénerský štáb bol v zložení Martin Pospíšil, Richard Kamenský a kondičný tréner Marek Mikletič. Hráčky absolvovali štyry tréningové jednotky a dve tímové stretnutia, všetky boli zamerané na individuálne činnosti jednotlivca, začiatok driblingu a celkovo predstavenie a osvojenie si Základnej Identity.

Deň 1

18:00-20:00 Tréning  

 • Prvá časť TJ zameraná na nastavenie pohybových vzorcov
 • Druhá časť zameranie na základné postavenia a zastavenia. Priama „trojhrozba“. Zastavenie na jednu dobu.

Deň 2

9:30 – 10:00 Teória 1/1 obrana na hráča s loptu

 • Predstavenie konceptu 1/1 obrany na loptu. Zadefinované zásady a
 • Vzdialenosť od lopty
 • Základný postoj
 • Obranný pohyb
 • Ako a kedy realizovať obranný pohyb
 • Kontrola kontaktu
 • Komunikácia

10:00 – 12:00 Tréning

 • Zameranie na individuálne činnosti jednotlivca. Kontrola lopty pri driblingu.
 • Druhá časť zameraná na 1/1 z aktívneho driblingu

16:00 – 18:00 Tréning

 • Zameranie na predstavenie základného súboru cvičení na posilňovanie tela.
 • V druhej časti: Základné zásady rýchleho prechodu na útočnú polovicu. Dôraz na reakciu na zmenu vlastníctva lopty, šprint v stanovených základných koridoroch. Kvalita prihrávky a jej spracovanie v rýchlosti

19:30 Tímové stretnutie

 • Predstavenie a vysvetlenie základnej identity SVK basketbalu.

Deň 3

9:30 – 11:30 Tréning

 • Individuálne činnosti jednotlivca (dribling, zakončenia z pod koša) + 1/1

Nominované hráčky

Nedielková Vilma           Piešťanské Čajočky
Jančeková Zoja               BK Slovan Bratislava
Talajková Nella               BK Slovan Bratislava
Mikulová Diana              BK Slovan Bratislava
Kovács Anna Liza           ŠBK Šamorín
Kamenárová Sofia          ŠBK Šamorín
Takáčová  Sophia            BKM Junior UKF Nitra
Piscová Lívia                  BK Klokani Ivanka pri Dunaji
Kubesová  Timea            BAM Poprad
Kováčik Emilly              CBK Košice
Czakóová Alex                CBK Košice
Ruščáková Alexandra     CBK Košice
Sviteková Sarah              IMC Považská Bystrica
Daduláková Natália        Young Angels Košice
Praženicová Petrana       MBK Ružomberok
Malá Zuzana                   MBK Ružomberok
Turtáková Erika              AKAPO Lučenec
Kaššaiová Katarína         AKAPO Lučenec

Náhradníčky: 

Orlická Naďa                  BK ASK SLAVIA TRNAVA
Šafáriková Michaela       BKM Junior UKF Nitra
Duháňová Timea            ŠŠK Stará Ľubovňa
Virasztóova Sára             Young Angels Košice

Pred kempom sa ospravedlnila hráčka Daduláková Natália /zranenie členka/ z Young Angels Košice, tým pádom sme zavolali Timeu Duháňovú z ŠŠK Stará Ľubovňa z náhradníčok.

Hodnotenie

Zraz splnil cieľ. Bol to druhý zraz  hráčok ročníka 2009 a mladšie. Na TJ jednotkách sme sa zamerali na individuálne činnosti jednotlivca, hru 1/1 a rýchly protiútok. Špeciálnu pozornosť sme venovali opäť technike začiatku driblingu /zatiaľ iba zatvoreným krokom/.  Korigovali sme pozíciu zápästia a lakťa pri prvom driblingu v prvom driblingu. Veľkým problém bola kontrola lopty nie iba v prvom driblingu ale v každom driblingu. Driblujeme „mäkko“ . Pod tlakom sme nedokázali kontrolovať loptu. Súvisí to s návykom hrať bez tlaku /proti odstúpenému pasívnemu obrancovi/ a v komfortnej zóne.

Detailne sme nastavili zásady a s tým súvisiace detaily obrany na hráča s loptou.  Základným problémom bolo vštepiť hráčkam proaktivitu. Väčšina hráčok má návyk brániť pasívne /3 metre od lopty/. V identite je jasne definovaná vzdialenosť maximálne na predĺženú ruku. Mali by jasne chápať…proaktivita a tlak na hráča s loptou je základom obrannej identity.

V momente ako hráčky pochopili detaily práce nôh a tela ich obrana na loptu sa zlepšovala. Veľkým problém bolo absorbovanie kontaktu v obranných situáciách, dokázať vložiť telo do pozície medzi hráča s loptou a košom.

Odporúčanie

Zamerať sa na individuálnu techniku a taktiku.  Celkovo hru 1/1.

 • Od prvých výberových zrazov u niektorých hráčok nenastalo zlepšenie. Je potrebné pracovať na individuálnej technike a taktike dennodenne. Stanoviť si to ako jasnú prioritu /uvedomujeme si, že bolo Covid obdobie ale za posledné mesiace bolo možné trénovať v normálnom režime/.

Z útočného hľadiska:

 • Pracovať na kontrole lopty pod tlakom obrancu /taktiež pod tlakom rýchlosti/!!!
 • Musíme tlačiť hráčky k tlaku na loptu z obranného hladiska čo súvisí so zlepšovaním útočných činností! Majú návyk brániť odstúpene, komfortne a tým pádom nevedia ani útočne zvládať situáciu keď obranca tlačí na loptu.
 • Hrať priamočiaro, eliminovať nič neriešiaci dribling. Tlačiť hráčky jedným max. dvoma zmenami smeru resp. rýchlosti prekonať svojho obrancu. Preferovať rôzne možnosti ako poraziť obrancu, nie iba zmenou smeru pred telom, ktorú pri správnom tlaku obrancu je nemožné realizovať. Niekedy stačí zmena rýchlosti resp. „hesitation“.
 • Neakceptovať „barličku“ v podobe neprekonám svojho obrancu iba sa natlačím pod kôš a zakončím. Obratka a tlačenie zadkom nie je v tomto veku absolútne priorita. Hráčky sa musia naučiť hrať čelom ku košu, kedy využívajú zmenu smeru a rýchlosti. V cvičeniach 1/1 z perimetra zakázať obrátku. Tlačiť hráčky k zmene rýchlosti a smeru.
 • Zdôrazňovať kontakt a nebáť sa ísť do tela. Neatakovať z oblúku, do strán ale priamočiaro. V situácii keď je obrancu zo strany útočiaceho hráča preferovať zastavenie na dve nohy a do kontaktu!!! Ako udrží hráčka s loptou kontakt je kľúčové.

Z obranného hľadiska:

 • Udržať vzdialenosť na max. predĺženú ruku
 • Nestrácať rovnováhu a mať stabilný postoj
 • Aktívne nohy s váhou tela na prednej časti chodidiel
 • Udržať pozíciu medzi loptou a košom
 • Neprepadávať a nedovoliť „gambling“. Nie je cieľom získať loptu za každú cenu ale tlačiť na loptu, donútiť ku chybe a nedať sa prekonať.
 • K pridaniu klasického „slidu“ /preferujeme krok-slide, nie slide step/ aj ďalšie obranné pohyby. Akonáhle obranca na loptu stráca pozíciu, je potrebné ihneď realizovať „cross over step“ šprint do pozície medzi loptou a košom.
 • Nedovoliť prienik do vymedzeného územia. Dokázať zastaviť hráča s loptou prijatím kontaktu v stabilnom nízkom postoji. Eliminovať váhu tela na zadnej časti chodidiel. Ruky pokrčené v lakti vedľa tela, nie pred telom. Ruky pred telom je bežná chyba, ktorej sa dopúšťajú mladé hráčky.
 • V prípade prieniku do vymedzeného územia nútiť útočníka k rozšírenému zakončeniu, nie priamočiaro na kôš s obidvomi rukami hore pri zakončení. Nefaulovať a neskákať!!!

Zamerať sa /tak ako bolo odporúčanie pred minulými zrazmi/ na individuálnu techniku a taktiku /50% obsahu v tréningu/

V kategórii U11, U12

50% individuálna technika a taktika!

30% kondičná všestranná príprava

20% Skupinová a kolektívna taktika

 

Nastavenie si základného basketbalového postavenia, držanie lopty, prenos a ochrana lopty = pravidlo „bok-čelo-bok“. Pozícia čelo „priama trojhrozba“. Pozícia bok. Korigovať  chrbát, hráčky mali problém s vystretým chrbtom alebo na druhej strane posúvali ramená dozadu čím strácali rovnováhu tela. Nedostatky boli v pozícii ruky na lopte. Je potrebné sa zamerať na každom tréningu na pozíciu ruky resp. zápästia a lakťa. Taktiež upozorňovať na rovnováhu, ktorá musí byť na prednej časti chodidiel. Kolená musia byť pokrčené /nie príliš nízko pretože tým pádom strácame dynamiku/

Zamerať sa na kontrolu driblingu

Na zraze mali hráčky problém s kontrolou lopty. Je dôležité neustále korigovať zápästie a dotykovú časť ruky. Upozorňovať na silnejší dribling s väčším tlakom zápästia. Zjednodušene hráčky driblujú „mäkko“.

Je potrebné korigovať ochranu lopty, rotáciu pliec, zmenu tempa a kľúčové s čím sme mali problém je poloha zápästia na lopte po zmene driblujúcej ruky. Nedovoľme, aby prenášali loptu po zmene ruky.

Zamerať sa na zastavenie po driblingu.

Veľký problém bol so stabilizačným driblingu. Je potrebné vytvoriť návyk silného driblingu pred zastavením. V tomto veku hráčky musia zvládať zastavenie na jednu dobu /mäkké doskočenie na obe chodidlá súčasne/ tak aby nestrácali rovnováhu. Následne pridávať v kategórii zastavenie na dve doby, ktoré je mimoriadne dôležité pre úspešné vykonanie prihrávky a streľby.

Zamerať sa na začiatok driblingu

Prioritne zdokonaliť zatvorený únik (cross step). Po zvládnutí pridať otvorený únik.

V zatvorenom úniku korigovať pozíciu tela. Chrbát vzpriamený, rotácia ramena, držanie lopty (zápästie a lakeť za loptou, prsty roztiahnuté). Nedovoliť dribling na mieste, musí „útočný“ s dopadom pri vnútornej časti chodidla prednej nohy. Prvý dribling musí byť silný. Je veľmi dôležité korigovať rovnováhu. Váha tela na prednej časti chodidiel tak aby hráčka mohla vyraziť a získať výhodu.

Zamerať sa na nácvik techniky chyť a vnikaj po spracovaní lopty

Mimoriadne podstatné je zvládnutie „Hop into the ball“ krátky náskok na dve chodidlá súčasne v momente chytania lopty (rovnováha na prednej časti chodidiel!!!).

Zamerať sa na kvalitu prevedenia a spôsoby prihrávky

Učiť aký spôsob prihrávky použiť v ktorej situácii pomocou správnej práce nôh.

Na zraze sme sa zamerali iba na základné spôsoby prihrávky: Prihrávka v rýchlom protiútoku, prihrávka vo vymedzenom území.