Vážení zástupcovia BK,

dnes sa uskutočnilo na sekretariáte SBA vyžrebovanie súťaží SBA v týchto kategóriách:

 

Spoločná súťaž Juniorky U19 + 1.liga ženy //pred žrebovaním sa odhlásilo družstvo TYDAM UPJŠ Košice

Juniori U19

Kadetky U17

Kadeti U17

Staršie žiačky U15

Starší žiaci U15

 

Vyžrebovania boli zaslané e-mailom zástupcom klubov. V prípade, že máte záujem o ich zaslanie e-mailom, kontaktujte nás na našom e-maile:

j.panak@slovakbasket.sk

Neskôr budú zverejnené aj na našej webovskej stránke.