Centrálna rada Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) schválila viacero zmien v oficiálnych basketbalových pravidlách. Ich cieľom je, aby hra bola atraktívnejšia a plynulejšia.

Zmeny prišli na základe Poradnej skupiny FIBA, ktorá sa skladá z expertov z FIBA, NBA a NCAA. Celkovo analyzovali 32 návrhov, po ktorých prišli s odporúčaniami pre Technickú komisiu FIBA. Tá schválila 14 z nich, ktoré následne schválila Centrálna rada FIBA. Do platnosti vstúpia zmeny 1. októbra 2018.

Najväčšie a najvýraznejšie zmeny v pravidlách:

Článok 36 – Technická chyba

Nové pravidlo: Ak je zapískaná technická chyba, tak sa hádže jeden trestný hod. Po trestnom hode bude mať loptu ten tím, ktorý mal loptu pod kontrolou alebo mal mať loptu pod kontrolou v momente, keď bola zapískaná technická chyba.

Dôvod k zmene: Vyhnúť sa dvojitému trestu po zapískaní technickej chyby a zabezpečiť rovnováhu medzi tímami s loptou alebo bez lopty. Silná podpora od Hráčskej komisie.

 

Článok 29 – 24 sekúnd

Pozmenené pravidlo 29.2.3. – Časomer sa resetuje vždy, keď je hra zastavená rozhodcom po faule alebo priestupku tímom, ktorý má v moci loptu.

V týchto situáciách bude držať loptu ten tím, ktorý ju mal predtým. Potom:

 • Ak je vhadzovanie nariadené v zadnej časti palubovky, tak sa časomer resetuje na 24 sekúnd. Ak je vhadzovanie nariadené v prednej časti palubovky, tak sa časomer resetuje na 14 sekúnd.
 • Keď zostane v štvrtej štvrtine odohrať dve minúty a menej, tiež v predĺžení, tak po oddychovom čase si ten tím, ktorý bude mať v držaní loptu, môže vybrať, na ktorej strane palubovky bude vhadzovať loptu do hry.

Ak sa bude lopta vhadzovať na útočnej polovici súpera, tak časomer bude resetovaná nasledovne:

 • Ak je 14 a viac sekúnd na časomer v momente, keď hra bola zastavaná, tak časomer sa resetuje na 14 sekúnd. Ak je na časomere 13 a menej sekúnd, tak sa časomer neresetuje, pokračuje tak, ako bola v momente zastavenia hry.
 • Ak sa bude lopta vhadzovať na polovici tímu, ktorý je v držaní lopty, tak sa časomer resetuje na nových 24 sekúnd alebo pokračuje od času, kedy bola hra zastavená, podľa pravidiel.

Dôvod k zmene: Skrátiť čas, kedy tím môže vystreliť, keď je na polovici súpera. Využiť tiež viacej priestoru na streľbu počas hry.

 

Článok 35 – Obojstranná chyba

Nové pravidlo:

35.1 Definícia

35.1.1. Obojstranný faul je situácia, keď sa dvaja súperi vzájomne dopustia osobnej chyby v približne rovnakom čase.

35.1.2. K posúdeniu dvoch osobných chýb ako obojstrannej chyby, je potrebné splniť nasledujúce podmienky:

 • Oba fauly sú fauly hráčov
 • Oba fauly zahŕňajú fyzický kontakt
 • Oba fauly sú medzi dvoma súpermi, ktorí sa navzájom faulujú
 • Oba fauly majú rovnaký trest

Dôvod k zmene: Zjednodušiť zásady pravidiel v momente, keď sa dvaja súperi vzájomne dopustia osobnej chyby približne v rovnakom čase.

 

Článok 39 – Šarvátka

Nové pravidlo 39.3.1. – Bez ohľadu na počet hráčov, ktorý dostanú diskvalifikačnú chybu za opustenie tímovej lavičky, tak tréner dostane jednu technickú chybu (‚B‘). Akýkoľvek člen tímu, ktorý opustí priestor lavičky a je aktívne zapojený do šarvátky, tak dostáva diskvalifikačnú chybu podľa príslušných pravidiel (Diskvalifikačná chyba ‘D’).

Dôvod k zmene: Potrestať členov lavičky odlišne za opustenie ich priestoru počas šarvátky (či boli aktívne do nej zapojený alebo nie).

 

Článok 46 – Prvý rozhodca: Práva a povinnosti/Využívanie systému IRS (Instant Replay System)

Navrhované nové pravidlo 46.12.

V záverečných dvoch minútach zápasu (2:00):

 • či bol technický kôš odpískaný správne

 

Kedykoľvek počas zápasu:

 • keď bol zapískaný faul na strelca pri neúspešnom pokuse, či dostane dva alebo tri trestné hody
 • či osobná, nešportová alebo diskvalifikačná chyby spĺňa kritéria, respektíve by mal byť zvýšený alebo znížený trest.

Dôvod k zmene: Pridať ďalšie tri situácie k IRS k spätnému pozretiu herných situácií.

 

Trestný hod po nešportovej alebo diskvalifikačnej chybe

Nové pravidlo: Všetky vhadzovania lopty po nešportových alebo diskvalifikačných chybách sa uskutočnia na súperovej polovici:

Dôvod k zmene: Zrýchlenie hry, zvýšenie počtu útokov, aby padlo viac bodov. Eliminovať komplexné situácie pri vhadzovaní na polovici ihriska.

Autor: Michal Duchovič, zdroj: fiba.basketball

Foto: Lukáš Droppan