Na zápasoch Challengeru v Leviciach (U18 chlapci) a v Piešťanoch (U16 dievčatá) sa môže zúčastniť osoba, ktorá sa pri vstupe na štadión preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu na COVID-19 s parametrami špecifikovanými nižšie, potvrdením očkovaní v tlačenej či digitálnej forme (aplikácia GreenPass) alebo potvrdením o prekonaní ochorenia, a to nasledovne:

TESTOVANIE

osoba musí mať negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín, resp. antigénového testu s negatívnym výsledkom nie starším ako 24 hodín

OČKOVANIE

– osoba je najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou

– osoba je najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,

– osoba, ktorá je najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

PREKONANIE

– osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

DETI

– deti do 12 rokov sa pri vstupe na štadión v sprievode dospelej osoby nemusia preukazovať žiadnym potvrdením.

Slovenská Basketbalová Asociácia (SBA) ďalej upozorňuje, že každá osoba, ktorá bude mať záujem vstúpiť na podujatie a bude disponovať niektorým z potrebných potvrdení zhrnutých vyššie, je na základe platnej vyhlášky ÚVZ SR 233/2021 povinná poskytnúť usporiadateľovi pri vstupe svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska a telefonický kontakt. Organizátor podujatia je totiž povinný viesť evidenciu divákov po dobu 14 dní od podujatia. Po 14 dňoch je  organizátor povinný osobné údaje zničiť.

Z toho dôvodu žiadame všetkých záujemcov o účasť na zápasoch, aby prišli na zápasy v dostatočnom predstihu, keďže vstupu každého jedného bude podliehať kontrola príslušného potvrdenia a následné vyplnenie údajov. Zároveň zdôrazňujeme, že akonáhle prejde bránami štadióna 500 divákov, ďalším už vstup umožnený nebude.

SBA vzhľadom na platné opatrenia a vyhlášku zabezpečí v halách sedenie v každom druhom rade. Zároveň dodáva, že počas podujatia platí zákaz konzumácie jedla a nápojov v hale.

VSTUPENKY MOŽNO ZAKÚPIŤ UŽ TERAZ V SIETI TICKETPORTAL.SK 

FIBA U18 European Challenger Levice | TICKETPORTAL vstupenky na dosah – divadlo, hudba, koncert, festival, muzikál, šport

FIBA U16 Women European Challenger Piešťany | TICKETPORTAL vstupenky na dosah – divadlo, hudba, koncert, festival, muzikál, šport

 

v pripade zmeny vyhlasky UVZ SR vas budeme okamzite informovat.