Spoločnosť TIPOS je známa svojou podporou v oblasti športu. Basketbal je jedným z ďalších populárnych kolektívnych športov, ktoré sa rozhodla spoločnosť TIPOS v tomto roku podporiť, a to konkrétne Slovenskú basketbalovú asociáciu (SBA), ktorá zastrešuje basketbal na Slovensku.

Slovenská basketbalová asociácia predstavuje základňu na výchovu mládeže, spravuje nižšie súťaže, Extraligu žien a mužov, Slovenskú basketbalovú ligu, Slovenský pohár, basketbal 3×3, ale zároveň v sebe zahŕňa všetky činnosti a aktivity slúžiace na zabezpečenie správneho fungovania tohto športu na Slovensku.

Tento rok je poznačený aktuálnou situáciou vo svete a spojený s ochorením COVID-19, ktoré pozastavilo alebo zrušilo všetky športové súťaže. Ani basketbal nie je výnimkou. Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie rozhodla vzhľadom na nariadenia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky týkajúceho sa zákazu usporiadania všetkých športových podujatí v Slovenskej republike, že ruší PLAY OFF súťaže Extraliga 2019/2020, ukončuje súťaž Extraliga 2019/2020 a pozastavuje ostatné nižšie súťaže do odvolania.

SBA sa zároveň rozhodla, že v tejto neľahkej situácii poskytne pomoc na preklenutie vypadnutia príjmov z dôvodu pandémie koronavírusu svojim kolektívnym členom formou odkladu faktúr, a taktiež plánuje druhú pomoc vo forme možnosti požiadať o preddavok z prideleného príspevku MŠVVaŠ SR na šport mládeže do 23 rokov pre rok 2020. Preddavok vo výške 350 Eur na družstvo bude vyplatený klubom, ktoré nemajú podlžnosti voči SBA a členom SBA, na základe vyplneného čestného prehlásenia.

Prezident SBA Miloš Drgoň na ich oficiálnej stránke prejavil vieru, že v júni budú môcť bez vážnejších obmedzení uskutočniť konferenciu SBA a začať reprezentačným zrazom žien. „Očakávam, že túto sezónu dokončíme štyrmi až šiestimi týždňami tréningov a záverečnými turnajmi majstrovstiev Slovenska. Pre budúcnosť nášho športu si nemôžeme dovoliť povedať, že doteraz bola pauza pre koronavírus a teraz mládež, choďte na letné prázdniny. To by znamenalo až päť mesiacov bez basketbalu a to by bola pre mládež pridlhá prestávka,“ dodal prezident SBA.

Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. podporuje Slovenskú basketbalovú asociáciu.

Článok bol v plnom znení prebratý z webu spoločnosti TIPOS.

Zdroj FOTO: Laco Duračka