Vážení zástupcovia basketbalových klubov,

z dôvodu, že sekretariát súťaží, ako aj  HK SBA -C dostáva od piatka poobedia viaceré telefonáty týkajúce sa šírenia koronavírusu a prípadných opatrení zo strany SBA, tak by sme Vás chceli informovať, že daná situácia sa už od rána rieši s Úradom verejného zdravotníctva – Hlavným hygienikom SR. O 13:00 hod má zasadnúť krízový štáb a hneď ako bude mať SBA dostatok informácií týkajúcich sa opatrení proti koronavírusu, ako aj ohľadom počtu zatvorených škôl, tak vydá záväzné stanovisko k danej situácií, a to najneskôr do 10.03.2020 do 16:00 hod, kedy je naplánované zasadanie HK SBA-C.

Zároveň by sme Vás chceli požiadať, aby ste nás v tejto veci momentálne nekontaktovali, nakoľko ešte nedisponujeme dostatkom informácií, aby sme mohli zaujať oficiálne záväzné stanovisko k celej situácií.

JUDr. Tomáš Homola

predseda HK SBA-C