Slovenská basketbalová asociácia pripravila pre ženské basketbalové kluby grantový program s názvom „Jej svet, jej pravidlá“.
 
Tento grantový projekt je súčasťou FIBA projektu – FIBA Europe Girls’ Basketball. 
 
Cieľom je popularizácia ženského a dievčenského basketbalu na Slovensku a pritiahnutie väčšieho počtu dievčat k basketbalu. 
 
Kluby môžu získať príspevok na projekt do výšky 700 €
 
Viac informácií nájdete v priloženej výzve , ktorú spolu s formulárom žiadosti nájdete tu.
 
Kluby môžu zasielať vyplnený formulár k výzve do 20.3.2019 na m.adamcik@slovakbasket.sk
 
Úspešných žiadateľov vyberie komisia 21.3.2019.