Vážení zástupcovia basketbalových klubov, médií, tréneri a členovia Výkonného výboru SBA,

nižšie nájdete anketové lístky o Najlepšieho slovenského basketbalistu/basketbalistku za rok 2018, najúspešnejšieho trénera v kategórii seniorov a mládeže za rok 2018, Talent roka za rok 2018 v kategórii chlapcov a dievčat do 20 rokov (ročník narodenia 1999 a mladší) vrátane anketových lístkov.

Vyplnené anketové lístky zašlite podľa pokynov najneskôr do 16.01.2019 poštou alebo e-mailom na: sekretariat@slovakbasket.sk

Anketa 2018 – prilohy

Anketa 2018

Autor: Juraj Panák

Foto: archív