18.júna 2022

Počas uplynulého víkendu sa v banskobystrickom hoteli Dixon uskutočnila každoročná riadna konferencia Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA). Hlavnou témou stretnutia basketbalových funkcionárov bolo hodnotenie výročnej správy, ktoré vyplýva zo zákona o športe. V ňom bolo skonštatované pozitívne smerovanie fungovania Slovenskej basketbalovej asociácie, dlhodobé záväzky nie sú, rozpočet asociácie má už tretí rok stúpajúcu tendenciu, a teda SBA postupne zvyšuje sumu, ktorou podporuje kluby na všetkých úrovniach – od mikroligy U10 po Niké SBL a Niké EXZ. Stúpajúcu tendenciu má aj členská základňa, v poslednej sezóne 2021/22 sa do súťaží zapojilo 283 družstiev do 23 rokov, z toho 154 chlapčenských a 129 dievčenských.

Neobsadené miesto člena výkonného výboru SBA sa obsadiť nepodarilo, nakoľko vo voľbách nezískal ani jeden kandidát potrebnú väčšinu. Výkonný výbor SBA teda do volebnej konferencie SBA v roku 2023 pokračuje v pätici: Miloš Drgoň – prezident SBA, Peter Mičuda, Rasťo Javorský, Milan Valašík a Gabriel Sirotňák. Do funkcie predsedu Arbitrážnej komisie SBA bol zvolený aj na ďalšie štvorročné obdobie Boris Tóth.

Prezident SBA informoval zástupcov klubov, že do 13.7.2022 je otvorené pripomienkovacie konanie k novele Zákona o športe, ktorá by mala byť účinná od 1.1.2023 a vyzval zástupcov klubov o zasielanie pripomienok k tomuto, pre šport, zásadného zákonu. Taktiež informoval kluby o novele Zákona o organizovaní verejných športových podujatí účinnej od 1.6.2022.

Vo vedení Komisie mužských basketbalových klubov budú na základe volieb, ktoré sa konali na zasadaní KMBK v Leviciach 29.5.2022, pracovať aj v ďalšom dvojročnom období  René Matuška (predseda), Peter Torda a Michal Ondruš.

Vo vedení Komisie ženských basketbalových klubov budú na základe volieb, ktoré sa konali na zasadaní KŽBK v Košiciach 28.5.2022, pracovať v najbližšom dvojročnom období Milan Špiner (predseda), Radoslav Popelka a Bronislava Borovičková. Dlhoročný predseda KŽBK Miloš Drgoň a dlhoročný člen vedenia KŽBK Daniel Jendrichovský vo voľbách nekandidovali.