Termín 20. máj 2020 ostane v kalendároch športovcov, športových klubov, či športových zväzov zapísaný výrazným písmom. Na tento termín pripadlo rozhodnutie kompetentných orgánov o sprístupnení vnútorných športovísk, ktoré museli športovci nedobrovoľne opustiť približne v polovici marca tohto roka.

Negatívny vývoj epidemiologickej situácie spojenej so šírením ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom (SARS-CoV-2) pred vyše dvomi mesiacmi doslova paralyzoval všetky odvetvia a ani to športové nebolo voči jeho dopadom imúnne. Disciplinovanosť a zodpovednosť drvivej časti spoločnosti však dopomohli k tomu, že sa karta postupne obracia.

„Za slovenský basketbal chcem vyjadriť nádej, že to najhoršie je už za nami,“ skonštatoval prezident Slovenskej basketbalovej asociácie Miloš Drgoň. „Je nespochybniteľné, že väčšinu klubov kľúčová časť boja o prežitie ešte len čaká, ale zároveň som presvedčený, že ten boj dokážu vyhrať, keď sa naň budú môcť pripraviť plnohodnotným tréningovým procesom.“

Ako však Miloš Drgoň upozornil, ten sa naplno rozbehne až v priebehu najbližšieho týždňa dokedy budú kompetentní ladiť detaily. „Kluby čakajú na postoj prevádzkovateľov športových objektov – zväčša samospráv alebo školských zariadení – o podmienkach ich sprístupnenia. Tí zase čakajú aké podmienky používania vnútorných športovísk určí Úrad verejného zdravotníctva SR, prípadne iný kompetentný orgán. Tie, samozrejme, zaujímajú aj našu asociáciu, aby sme následne mohli relevantne informovať našich kolektívnych členov. Takže momentálne musíme byť trpezliví a počkať si na všetky potrebné informácie. Uvedomujem si, že tak na strane klubov, ako aj hráčov a hráčok je namieste istá netrpezlivosť, ale pokiaľ sme až doteraz dokázali byť pokojní, tak to ešte pár dní určite zvládneme.“

Basketbalisti a basketbalistky tak ešte absolvujú niekoľko improvizovaných tréningových jednotiek na vonkajších ihriskách alebo atletických dráhach. Oproti situácii z druhej polovice marca, či začiatku apríla, sú však vďační aj za možnosť prípravy v pre nich nie najtypickejšom prostredí a svojho času ju privítal aj prezident Slovenskej basketbalovej asociácie.

„Už vtedy nám zablikala iskra nádeje, na konci ktorej by bolo súťažné ukončenie tohto ročníka. Otvorením telocviční sa táto iskra mení na plamienok, z ktorého – ak všetko dobre pôjde – by sa mohli rozhorieť basketbalové plamene šľahajúce v stretnutiach o mládežnícke majstrovské tituly. Ten proces však rozhodne nebude a vlastne už teraz nie je jednoduchý.“

Miloš Drgoň vie o čom hovorí. Slovenská basketbalová asociácia prakticky počas celej karantény viedla a neustále aj naďalej vedie diskusie s kompetentnými orgánmi na tému za akých podmienok by naše mládežnícke kluby mohli zavŕšiť tento súťažný ročník. Vôľa dohrať ho je na strane strešnej organizácie nášho basketbalu minimálne tak silná, ako silné sú prekážky a obmedzenia, ktoré tomu zatiaľ bránia.

„Prvotným predpokladom je priaznivý vývoj epidemiologickej situácie. Ďalším zase povolenie konania športových súťaží, ktoré sú zakázané rozhodnutím Ústredného krízového štábu z 9. marca 2020 (podľa vyjadrenia hlavného hygienika SR Jána Mikasa zverejneného na stránke www.olympic.sk by sa súťaže mohli konať od 3. júna 2020 – pozn. red.).“

https://www.olympic.sk/clanok/od-stredy-sa-otvaraju-aj-vnutorne-sportoviska-plavarne-zatial-len-pre-organizovany-sport

Ani po splnení týchto predpokladov nebude organizácia finálových turnajov basketbalových majstrovstiev SR mládeže automatickou záležitosťou. „Svedčí o tom fakt, že zo strany kompetentných orgánov už bol zamietnutý náš návrh, aby sa turnaje konali vo viacerých slovenských mestách. Súvisí to s tým, že počas ich priebehu bude potrebné garantovať dodržanie prísnych hygienických pravidiel.“

Aj preto Slovenská basketbalová asociácia musela pripraviť nový návrh projektu, ktorý by nielen zohľadňoval požiadavky, ale bol aj realizovateľný z organizačného, logistického i ekonomického hľadiska. No v neposlednom rade musel byť finančne čo najvýhodnejší pre zúčastnené kluby, pretože ako zdôraznil Miloš Drgoň zámerom SBA v týchto neľahkých časoch je klubom pomáhať a nie škodiť.

„Náš projekt v prvom rade počíta s dobrovoľnou účasťou každého jedného družstva. Ak klub, ktorý nemá sídlo v mieste konania turnaja pozvánku od HK SBA na záverečný turnaj prijme, tak mu budú pokryté náklady na ubytovanie a stravovanie v rozsahu plnej penzie počas jeho hracích dní. Družstvám zároveň bude prináležať dotácia pre účastníka majstrovstiev Slovenska vo výške obvyklej z predošlých rokov. Miesto konania, ktorým by v prípade schválenia projektu mali byť Košice, sme vybrali nielen preto, že až 18 družstiev štartujúcich na finálových turnajoch by malo byť z Košíc a blízkeho okolia, ale aj z niekoľkých ďalších veľmi dôležitých dôvodov – tamojší organizačný tím vďaka skúsenostiam získaným počas zabezpečovania turnajov Európskej ženskej basketbalovej ligy (EWBL) i Európskej dievčenskej basketbalovej ligy (EGBL) dokáže zabezpečiť servis na vysokej úrovni, sprostredkovať tímom nadštandardne kvalitné ubytovanie, ktoré je zároveň mimoriadne blízko jedného z potenciálnych dejísk turnaja, realizovať výkon potrebných logistických činností a najmä splniť náročné hygienické opatrenia, ktorých cieľom je ochrana zdravia všetkých účastníkov turnaja.“

Ak by bol projekt, obsah ktorého nám priblížil prezident Slovenskej basketbalovej asociácie Miloš Drgoň, schválený, tak finálové turnaje basketbalových majstrovstiev SR mládeže by sa mali konať takto:

6- 8. 7. M-SR žiakov a žiačok (U14) – vyraďovací systém za účasti 8 tímov

10- 12. 7. M-SR kadetov a kadetiek (U17) – vyraďovací systém za účasti 8 tímov

13- 15. 7. M-SR mladších žiakov a mladších žiačok (U13) – vyraďovací systém za účasti 8 tímov

17- 19. 7. M-SR starších žiakov a starších žiačok (U15) – vyraďovací systém za účasti 8 tímov

20- 22. 7. M-SR starších mini žiakov a starších mini žiačok (U12) – vyraďovací systém za účasti 8 tímov

24- 26. 7. M-SR juniorov a junioriek (U19) – turnajový systém „každý s každým“ za účasti 4 tímov

„Dôležité je zdôrazniť podmieňovací spôsob „BY SA MALI KONAŤ“. V súčasnosti je to návrh, ktorý sme predložili na posúdenie a pripomienkovanie. Až v prípade jeho schválenia bude môcť relevantne informovať o ďalších podrobnostiach. Osobne však som optimistom a verím, že naša mládež si v tejto sezóne ešte zahrá,“ uzavrel prezident Slovenskej basketbalovej asociácie Miloš Drgoň.