Majstrovstvá Európy v basketbale hráčov do 18 rokov, ktoré sa konali v Bratislave a v Piešťanoch, sa skončili v nedeľu šiesteho augusta. Na ich organizácii sa významne podieľali aj členovia sekretariátu Slovenskej basketbalovej asociácie Štefan Kubík (sekretár súťaží SBA) a Marek Adamčík (manažér 3×3 T.E.A.M Slovakia), ktorí prezradili niečo viac zo zákulisia organizácie tohto podujatia.

Majstrovstvá Európy hráčov do 18 rokov začínali 29. júla, v akom časovom predstihu ste začínali s prípravami na tento turnaj?

Štefan Kubík: Prípravy pre mňa začali na prelome mesiacov marec a apríl, keď sa začali rysovať prvé rozpisy zápasov, tréningov a príchodov jednotlivých tímov.

Marek Adamčík: V zásade začiatkom kalendárneho roka 2017, kedy sa postupne kreovali úlohy pre jednotlivých členov. Každý si vzal pod palec určitú časť podujatia. Priamo na mieste sme začali pripravovať veci od pondelka 24. júna.

Čo všetko ste v rámci príprav zastrešovali práve vy?

Štefan Kubík: Mojou úlohou bola najmä doprava. To zahŕňa logistiku transferov na tréningy, zápasy, príchody rozhodcov a zástupcov FIBA. Taktiež som zastrešoval dopravu na trénerskú kliniku FECC.

Marek Adamčík: Mal som na starosť materiálovo technické záležitosti, sčasti ľudské zdroje, sprievodné tlačové podujatia pred ME a taktiež otvárací a záverečný ceremoniál.

Čo bolo vašou hlavnou náplňou práce počas samotného šampionátu?

Štefan Kubík: Ako som spomínal mojou povinnosťou bola najmä logistika a doprava počas samotných ME, príp. transfery zástupcov FIBA medzi Bratislavou a Piešťanmi.

Marek Adamčík: Udržiavať Hant arénu v takom stave, aby spĺňala všetky požiadavky FIBA. V podstate som spolu s manažérom, ktorý mal na starosti halu počas turnaja, riešil každodenné povinnosti ohľadom hladkého priebehu tréningového procesu a samotných zápasov.

Majstrovstvá Európy sa hrali netradične v dvoch mestách, aká náročná bola logistika medzi Bratislavou a Piešťanmi?

Štefan Kubík: Myslím si, že transport tímov medzi Bratislavou a Piešťanmi nebol až tak náročný, nakoľko presun tímov a rozhodcov medzi oboma mestami prebiehal v jednom dni.

Marek Adamčík: Dopravu mal na starosti kolega Štefan Kubík, ktorý intenzívne komunikoval s dopravnou spoločnosťou a v dostatočnom predstihu mal zabezpečenú kompletnú logistiku turnaja.

Čo bolo pre vás počas turnaja organizačne najnáročnejšie?

Štefan Kubík: Vhodne nastaviť časový rozpis odjazdov autobusov z letiska vo Viedni do Bratislavy, prípadne Piešťan v dni keď prichádzali tréneri na seminár FECC.

Marek Adamčík: Dostať do Hant arény koše na finálovú časť turnaja, prerobenie a zabudovanie 24 sekundoviek. Počas turnaja sme riešili množstvo drobných úprav, ale všetko sa zvládlo bez problémov.

Hant aréna a Diplomat aréna dostali od FIBA výnimku na skupinovú časť, že sa môže odohrať na závesných košoch. Aká náročná bola výmena košov za pevne ukotvené pred začiatkom play-off časti turnaja?

Štefan Kubík: Výmenu košov mali na starosti kolegovia, takže sa neviem k tejto otázke vyjadriť.

Marek Adamčík: Vedeli sme, že to nebude jednoduché. Mali sme premerané jednotlivé vstupy do Hant arény a celý proces bol veľmi náročný. Spoločnými silami sme to však počas voľného dňa medzi skupinovou a vyraďovacou časťou turnaja zvládli a všetko bolo včas pripravené.

Počas turnaja ste prichádzali do kontaktu so zástupcami FIBA, aké reakcie ste k organizácii ME od nich dostávali?

Štefan Kubík: Od všetkých zástupcov FIBA sme počas celého šampionátu dostávali pozitívne reakcie. Myslím si, že s organizáciou môžeme byť spokojný.

Marek Adamčík: Boli sme v dennom kontakte. Spoločne sme riešili jednotlivé dni a pripravovali sa na dôležité fázy turnaja. Po skončení šampionátu sme obrdžali od FIBA pochvalu za organizáciu.

Vyskúšali by ste si organizáciu takého turnaja znova?

Štefan Kubík: Určite áno. Organizovať takéto podujatie je pre mňa veľká výzva a obrovská skúsenosť do budúcna. Na záver by som chcel poďakovať všetkým kolegom, dobrovoľníkom, partnerom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na priebehu ME.

Marek Adamčík: Mnoho ľudí si nedokáže predstaviť náročnosť organizácie takéhoto typu podujatia. Veľmi dôležitá je predpríprava, výber ľudí, sponzorov, bartrových partnerov a výber miesta. Po skúsenosti s organizovaním šampionátu hráčov do 18 rokov by som do toho určite šiel znova. Každý člen basketbalovej komunity môže byť hrdý na to, že práve takýto typ podujatia sa uskutočnil na Slovensku.