V roku 2019 získala Slovenská basketbalová asociácia, vďaka Slovenskému olympijskému a športovému výboru možnosť čerpať prostriedky na modernizáciu infraštruktúry vo výške 150 000 Eur. Novozvolený prezident SBA Miloš Drgoň v projekte uviedol, že chce zabezpečiť aby dve športové haly na Slovensku spĺňali FIBA podmienky na organizovanie medzinárodných zápasov.

To zahŕňalo najmä kúpu nových basketbalových košov spľňajúcich FIBA Level 1 štandard so všetkým príslušenstvom ako je náhradná doska, ukazovatele limitu na útok a LED pásy na doske, ktoré svieta keď uplynie limit na útok. Požiadavka medzinárodnej federácie FIBA je tiež mať okolo ihriska LED Perimeter v minimálnej dĺžke 45 metrov, v rámci projektu sa SBA podarilo obstarať aj tento veľmi nákladný artikel.

Realizácia projektu začala až na jeseň v roku 2020. Tradične v Novembri počas reprezentačnej prestávky mužov bol prvý krát použitý nový LED Perimeter na zápase Slovensko – Kosovo. SBA v tomto období zakúpila aj 4ks basketbalových košov, spĺňajúcich požiadavky FIBA Level 1. Počas okna v Novembri 2020 boli dva koše využité ako záložné, ale už naplno sme otestovali ich prevádzku vo februári 2021. Počas ženskej kvalifikačnej „bubliny“ v Piešťanoch, kde naša ženská reprezentácia spečatila postup na Majstrovstvá Európy 2021 vo Valencii.

Projekt pokračoval aj v roku 2021, kedy sme za pomoci SOŠV obstarali náhradné prenosné výsledkové tabule, pre prípad výpadku ako aj veľkú LED výsledkovú tabuľu s multišportových softvérom.