Nadácia Slovenského olympijského výboru spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! ktorého cieľom je podporiť mladých talentovaných športovcov s prihliadnutím na ich športové výsledky a elimináciu sociálnych rozdielov. V rámci grantu nadácia prerozdelí na tento účel až 60 tisíc eur pre 12 individuálnych žiadateľov a 6 kolektívov. Do programu sa môžu zapojiť mladé športové talenty, alebo kolektívy vo veku od 12 do 18 rokov, ktoré vynikajú v niektorom športe, nachádzajú sa v nepriaznivej sociálnej situácií, alebo potrebujú finančnú podporu na rozvoj svojej športovej kariéry.

Podmienky grantového programu

 • Grantový program UKÁŽ SA! je určený pre mladých talentovaných športovcov a kolektívy vo veku od 12 do 18 rokov. 
 • Žiadosti môžu predkladať mladí talentovaní športovci, prostredníctvom svojich zákonných zástupcov
 • Žiadosť o finančný príspevok môžu zaslať aj rodičia, tréneri, školy, kluby, zväzy, alebo ďalšie subjekty športového hnutia.
 • Nadácia príjma len elektronicky podané žiadosti, prostredníctvom registračného formulára 
 • V žiadosti je potrebné okrem iného uviesť dosiahnuté športové výsledky a zdôvodniť účel čerpania finančného príspevku. 
 • Súčasťou žiadosti je aj motivačné max. 2 min. video, ktoré slúži ako osobná prezentácia športovca, kolektívu.
 • V rámci videa môže žiadateľ poukázať na športové úspechy a zdôvodniť, prečo by mala byť práve jeho žiadosť podporená.
 • Kompletné podmienky získania grantu nájdete TU.

Registračný formulár je dostupný TU.

Harmonogram grantového programu 

 • Termín na predkladanie žiadostí je od 22. júna do 22. júla 2018.
 • Zo všetkých prijatých žiadostí odborná komisia zložená zo zástupcov Nadácie SOV a športovcov vyberie najneskôr do 31. júla 2018 12 individuálnych žiadostí a 6 kolektívov, ktorí zabojujú o hlasy verejnosti prostredníctvom internetového hlasovania na stránke Nadácie SOV.
 • Hlasovanie bude prebiehať na stránkach Nadácie SOV od 1.8.2018 do 31.8.2018.  
 • Výsledky grantového programu Ukáž sa! budú vyhlásené začiatkom septembra 2018

Rozdelenie financií

 • 12 individuálnych žiadostí: 1.miesto 4000€, 2. miesto 3500€, 3. miesto 3000€, 4. miesto 2500€, 5. miesto 2500€, 6.-12 miesto 2000€
 • 6 kolektívov: 1. miesto 10000€, 2. miesto 8000€, 3. miesto 6000€, 4. – 6. miesto 2000€

 

Foto: archív SOV