V sezóne 2021/2022 kluby prihlásili do súťaží organizovaných SBA 283 družstiev do 23 rokov. To je síce oproti minulej sezóne pokles o 5 družstiev, čo je však vzhľadom na korona krízu výborné číslo. Do najmladších kategórii U10 a U11 sa prihlásilo až 65 družstiev, čo môže predstavovať cez 500 nových mládežníckych basketbalistov a basketbalistiek, ktorí sa predstavia v súťažiach SBA.

“Chcem veríť, že k nárastu záujmu o registrovanie sa do oficiálnych súťaží SBA prispeli aj zavedené pravidlá rozdelenia dotácii do klubovej mládeže a opatrenia, ktorými sme klubom počas korona krízy pomáhali. Okrem toho sme aj pre túto sezónu pre najmladšie kategórie U12, U11 a U10 znížili licenčné a členské poplatky na symbolicky nízke čísla a dokonca berieme na seba platbu za rozhodovanie súťaží v týchto kategóriách. Trúfam si povedať, že sme jeden z mála kolektívnych športov, ktorý vykazuje v období korona krízy rast členskej základne” nechal sa počuť Miloš Drgoň.
“V tejto súvislosti nás mrzí, že lex korona novela zákona o športe zmrazila príspevok štátu pre jednotlivé športové zväzy a do vzorca na výpočet príspevku uznanému športu pre rok 2022 sa berú údaje o členskej základni opäť z roku 2019. V budúcnosti by sme však aj na základe tohto nárastu členskej základne mali obdržať do basketbalu vyššiu štátnu dotáciu” dodal prezident SBA.

“Nárast počtu registrovaných hráčov a hráčok je skvelý, a my dúfame, že všetci ostanú zdraví, aby mohli odohrať čo najviac zápasov.” reagoval Andrej Kuffa.