Od pondelka 1. októbra 2018 sú na základe júnového rozhodnutia FIBA celosvetovo v platnosti viaceré novinky (zmeny) v pravidlách basketbalu. Podľa nich sa na sklonku minulého týždňa rozbehla naša extraliga žien i niektoré nižšie súťaže na Slovensku a začnú sa o niekoľko dní uplatňovať v najvyššej súťaži mužov (SBL). Vďaka spolupráci s nedávnym úspešným medzinárodným rozhodcom Borisom Gabarom, teraz predsedom komisie rozhodcov SBA, tu uvádzame viaceré novinky, ktoré by už mali ovládať aktéri pod košmi a zaiste neujdú ani pozornosti a záujmu všetkých divákov v hľadiskách.

TECHNICKOU CHYBOU

bude potrestaný brániaci hráč (aj hráčka) v posledných dvoch minútach 4. štvrtiny aj posledných dvoch minútach predĺženia, ak pri súperovom vhadzovaní lopty prekročí alebo presiahne čiaru, ktorá vymedzuje priestor ihriska, čím znemožňuje vhodenie lopty (doteraz bolo za takýto „priestupok“ iba napomenutie, aby sa mohlo reálne pokračovať v hre). Po takomto priestupku bude nastavených nových 24 alebo 14 sekúnd.

ZA TECHNICKÚ CHYBU

sa hádže jeden trestný hod ihneď po jej udelení, výnimkou bude len situácia, keď si niektorý tím zoberie oddychový čas. Po trestnom hode bude v hre pokračovať družstvo, ktoré malo predtým loptu pod kontrolou, alebo malo na ňu nárok (nemusí ísť teda o tím, ktorého aktér hádzal trestný hod, čo bolo praxou doteraz, pričom sa v hre pokračovalo vhadzovaním lopty od stredovej čiary).

VHADZOVANIE LOPTY

do hry po nešportovej i diskvalifikačnej chybe (a následných trestných hodoch), takisto po šarvátke, sa uskutoční od „krátkej“ čiary, ktorá je oproti lavičke brániaceho družstva a útočiaci tím dostane na útočnej polovici k dispozícii 14 sekúnd na nový útok; doteraz sa lopta v takomto prípade vhadzovala po trestných hodoch na polovici ihriska a bolo nových 24 sekúnd.

HODENIE LOPTY O DOSKU

sa už nepovažuje za dribling, a preto útočiaci hráč môže po skončení driblingu hodiť loptu o dosku a odtiaľ odrazenú loptu priamo zo vzduchu zasmečovať (dopichnúť) do koša.

LOPTA ZASEKNUTÁ (ZACHYTENÁ)

medzi obručou a doskou znamená naďalej rozskokovú situáciu, po ktorej dostane loptu tím podľa „červenej šípky“ v súlade s pravidlom o striedavom držaní lopty; ak tento ukazovateľ určí loptu útočiacemu tímu, tak pôjde o nových 14 sekúnd, ak lopta pripadne družstvu, ktoré nemalo loptu pod kontrolou, dostane ju (na vlastnej polovici) na nových 24 sekúnd.

ZA OBOJSTRANNÝ FAUL

možno považovať len situáciu, keď obom previnilcom pri vzájomnom fyzickom kontakte možno udeliť rovnaké tresty. Inak sa v takto vyzerajúcej situácii potrestajú fauly v poradí ako nastali, čiže už nepôjde o obojstranný faul, ale za sebou nasledujúce priestupky.

OSOBY Z LAVIČKY,

ktoré pri šarvátke opustia lavičku, budú vylúčené zo zápasu. Ak sa aktívne zapojili do šarvátky, budú za ich priestupok nasledovať 2 trestné hody, čo v prípade povedzme až piatich takýchto previnilcov môže znamenať až desať trestných hodov za sebou, ale ak sa do šarvátky nezapojili (len opustili lavičku), budú za všetkých spoločným trestom 2 trestné hody.

PO ODDYCHOVOM ČASE

v posledných dvoch minútach zápasu či jeho predĺženia sa môže tréner tímu, ktorý si zobral oddychový čas a má nárok na vhadzovanie lopty na vlastnej polovici, rozhodnúť pre vhadzovanie na vlastnej alebo útočiacej polovici ihriska. Podľa jeho rozhodnutia dostane družstvo na útok pri vhadzovaní na vlastnej polovici k dispozícii zostávajúci čas z obdobia 24 sekúnd alebo aj nových 24 sekúnd, na útočnej polovici dostane tím k dispozícii 14 alebo menej sekúnd na zakončenie útoku.

PRI VHADZOVANÍ LOPTY

na útočnej polovici po priestupku súpera (faulu, ale aj súperovej strate lopty) bude mať útočiaci tím k dispozícii 14 sekúnd (doteraz mohol mať až 24 sekúnd). Táto zmena zapríčinila, že pri vhadzovaní lopty na súperovej polovici nebude mať družstvo nikdy k dispozícii plných 24 sekúnd, ale viac ako 14 môže mať, keď mu napríklad súper vyrazil loptu do autu pred ukrojením 10 sekúnd z útočnej akcie, a tak na jej ukončenie mu ostane reálny zvyšný čas. (tg)

 

Článok vyšiel v denníku Šport 3. októbra 2018

Autor: Tomáš Grosmann

Foto: Fiba.basketball