Nakoľko si mnohí kolektívni členovia SBA pýtajú viac informácii v súvislosti so schválením odkladu splatnosti faktúr, tak zverejňujeme prehľad vystavených a doteraz neuhradených faktúr tu.

Všetky faktúry sú za služby či činnosti, ktoré boli kolektívnym členom SBA  poskytnuté pred mimoriadnou situáciou spôsobenou koróna vírusom.

Odklad splatnosti neznamená odpustenie ich platby.

Po zaplatení faktúry bude kolektívny člen zo zoznamu odstránený.

Zoznam sa bude aktualizovať raz týždenne. (Aktualizované 27.5.2020)
Ako po všetky predošlé roky, tak aj teraz bude platiť, že prihláška do novej sezóny bude akceptovaná len po vyplatení všetkých podlžností voči SBA a členom SBA. Preto v prípade problémov s uhradením Vašich záväzkov v dostatočnom predstihu informujte HK SBA, budeme hľadať riešenie Vašej situácie.

Uznesenie č. 22/2020
VV SBA schvaľuje odklad splatnosti faktúr vystavených zo strany SBA pre členov SBA po dobu trvania mimoriadnej situácie na Slovensku v súvislosti s
ochorením COVID-19.