Vážené BK,

Slovenská basketbalová asociácia sa v týchto dňoch obrátila na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s otázkou, či basketbalové tréningy sú považované za hromadné podujatie športovej povahy (s touto otázkou sa na nás obrátilo viacero členov SBA).

Odpoveď ÚVZ SR prinášame v plnom rozsahu:

„Na základe opatrení, ktoré vydal hlavný hygienik Slovenskej republiky je aj tréning basketbalového družstva hromadná akcia. 

Odporúčame rešpektovať opatrenia hlavného hygienika Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, aby sa zabránilo šíreniu vírusu COVID-19 a chránili si zdravie.“