Do redakcie slovakbasket.sk prišiel otvorený list dvanástich slovenských trénerov, ktorý uverejňujeme v plnom znení a bez úprav:

Cítime, že je správny čas, vzhľadom na situáciu v Slovenskej basketbalovej asociácii, aby sme ako odborníci, profesionáli a ľudia pracujúci s vysokým entuziazmom už dlhé roky pre basketbal, dali naše návrhy. Veríme, že tieto budú správnou cestou v prospech rozvoja mladých hráčov a tým aj slovenského basketbalu.

Je viacero kľúčových bodov, na ktoré by sme radi upriamili vašu pozornosť:

 1. Návrh adaptácie konceptu EYBL (využitie finančných prostriedkov efektívnejším spôsobom)
 1. Vytvorenie pozície    Koordinátora    mládežníckych   reprezentácii   –   obsah    práce a funkcie
 1. Harmonogram tréningových kempov reprezentácií U14, U15, U16
 1. Očakávania od SBA

Ciele:

 • Nastavenie systému správneho rozvoja mladých hráčov, aby boli konkurencieschopní s hráčmi v ostatných európskych krajinách
 • Detekcia a monitorovanie najlepších prospektov na Slovensku
 • Pozdvihnutie úrovne mládežníckych súťaží prostredníctvom rozvojových kempov, kde budú najlepší mladí hráči súťažiť tri dni medzi sebou
 • Zvýšenie úrovne individuálnej, skupinovej a kolektívnej techniky a taktiky počas tréningov a zápasov
 • Tréneri U16 budú môcť hráčov zoznámiť so systémom hry, ktorý ich bude čakať v reprezentácii (tranzícia a útočné systémy na polovici ihriska a všeobecné princípy v obrane)
 • Tréneri budú mať lepší prehľad o iných hráčov okrem svojich
 • Spolupráca trénerov a implementácia jednotnej metodiky na tréningoch
 • Na večerné oficiálne zápasy pozývať mladých rozhodcov, aby zbierali skúsenosti v zápasoch
 • Rozvíjať hrdosť v mladých ľuďoch, ich vzťah k reprezentácii svojej vlasti, vytváranie dobrej tímovej atmosféry do budúcna.

 

 1. Návrh adaptácie konceptu EYBL (využitie finančných prostriedkov efektívnejším spôsobom):

 

 • pokračovať v rozvojových kempoch v kategóriach U14 a U15 zakončených súťažným mikrocyklom s horeuvedenými cieľmi.

 

       počas kempov hráči budú testovaní (individuálna technika a taktika, atletika a mentálne schopnosti)

 

 • zjednotenie a implementácia metodiky práce s mládežou

 

 • účasť na medzinárodnom turnaji danej vekovej kategórie

 

 • interakcia, spolupráca a vzdelávanie trénerov prostredníctvom rozvojových kempov

 

 • využitie asociačných termínov na pravidelné zrazy, všetko s cieľom predprípravy družstiev na Majstrovstvá Európy kategórie U16.

 

 1. Vytvorenie pozície Koordinátora mládežníckych reprezentácii – obsah práce a funkcie:

 

 • Do 21.6.2019 my ako skupina trénerov navrhneme meno človeka, ktorý podľa nášho názoru má odbornú zdatnosť túto funkciu vykonávať. Jeho úlohou by malo byť:

 

 • Implementacia a aktualizácia novej a jednotnej metodiky

 

 • Monitoring a evidencia hráčov v jednotlivých ročníkoch, vytvorenie hráčskej databázy

 

 • Odborná príprava a plánovanie harmonogramu prípravy jednotlivých kategórií (testovanie, komunikácia s klubovými trénermi, monitoring trénerov v kluboch pri implementácii jednotnej metodiky)

 

 • Spolupráca s FTVŠ UK pri testovaní hráčov

 

 • Koordinátor bude spoluzodpovedný so zástupcom komisie zodpovednej za mužskú zložku za návrhy a výber jednotlivých reprezentačných trénerov mládežníckych výberov.

 

 1. Harmonogram tréningových kempov reprezentácií U14, U15, U16:

 

 • Navrhované asociačné termíny – koniec októbra/začiatok novembra, začiatok januára, Veľkonočné sviatky, jún

 

 • Navrhujeme aby Slovenská basketbalová asociácia vytipovala vhodné lokality na zorganizovanie tréningových kempov zohľadňujúce vyhovujúce ekonomické, personálne a infraštrukturálne podmienky.

 

NÁVRH SYSTÉMU PRÁCE REPREZENTAČNÝCH DRUŽSTIEV:

 

U14 –          1. testovanie hráčov + rozvojový kemp

       2. rozvojový kemp

 1. rozvojový kemp + medzinárodný turnaj
 1. rozvojový kemp + medzinárodný turnaj

 

U15 –           1. rozvojový kemp

 1. rozvojový kemp + medzinárodný turnaj
 1. rozvojový kemp + medzinárodný turnaj
 1. rozvojový kemp + medzinárodný turnaj

 

U16 –           1. rozvojový kemp + turnaj V4 (Vianoce)

 1. rozvojový kemp + turnaj (Veľká noc)
 1. záverečná príprava + Majstrovstvá Európy

 

 1. Očakávania od SBA:
 • Pomoc pri finančnom zabezpečení (priamo/externe)
 • Propagácia a PR :
  a) informovanie verejnosti
  b) popularizácia basketbalu
  c) rozširovanie členskej základne.

My, dolupodpísaní tréneri, sme presvedčení, že nastavenie systému práce s basketbalovou mládežou je nevyhnutné a je jediným spôsobom a šancou, aby sme boli konkurencieschopní basketbalovým krajinám. Nastavený systém je potrebné dodržiavať bez ohľadu na prípadné zmeny vo vedení SBA. Dovolíme si tvrdiť, že my, tréneri, ktorí sme v každodennom procese vzdelávania mladých hráčov, budúcich reprezentantov Slovenska, máme právo vyjadriť naše názory v očakávaní, že budú akceptované.

Richard Ďuriš, Miroslav Chudík, Róbert Ištvánik, Marek Jurík, Erich Korfanta, Peter Roman, Karol Wimmer, Marek Bulík, Ivan Rudež, Ivan Kurilla, Peter Torda, Michal Madzin