Po nedávno skončených ME hráčov do 18 rokov sme sa porozprávali s generálnym sekretárom Slovenskej basketbalovej asociácie Ľubomírom Ryšavým.

Šiesteho augusta sa finálovým duelom v Bratislave skončili ME hráčov do 18 rokov. Ako hodnotíte ich priebeh?

S priebehom šampionátu som veľmi spokojný. Myslím si, že sme po organizačnej stránke zaznamenali veľký úspech. Je potrebné si uvedomiť, že Slovenská basketbalová asociácia bola v roku 2014 v procese reštrukturalizácie, inými slovami krok od zániku. Nám sa podarilo ju za tri roky dostať do stavu, kedy je schopná zorganizovať medzinárodné podujatie tak významného charakteru, akým Majstrovstvá Európy hráčov do 18 rokov bezpochyby sú.

Kde a kedy vznikla myšlienka zorganizovať ME tejto vekovej kategórie na Slovensku?

Keď som bol v lete 2016 s reprezentačným družstvom chlapcov do 18 rokov na ME B-divízie v Skopje a postúpili sme. Vtedy som si povedal, že elitu európskeho basketbalu treba priviesť na Slovensko.

Čo bola pre SBA najväčšia výzva po organizačnej stránke?

Našim hlavným cieľom bolo, aby všetci účastníci odchádzali po šampionáte spokojní a to sa nám podarilo. Nebolo to však vôbec jednoduché. Treba otvorene povedať, že na Slovensku je len minimum športových hál, ktoré by stopercentne vyhovovali podmienkam, ktoré FIBA stanovuje pre organizáciu ME.

Je ťažké presvedčiť sponzorov, aby podporili ME mládežníckej kategórie?

Otázka športového sponzoringu na Slovensku je veľmi zložitá. Nám sa najmä vďaka prezidentovi SBA p. Baginovi podarilo zabezpečiť viaceré spoločnosti, ktoré sme mohli odprezentovať ako partnerov podujatia a touto cestou by som sa im za ich podporu ešte raz rád poďakoval. Taktiež by som sa chcel poďakovať Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu za mimoriadnu podporu tohto podujatia.

Nie je veľmi typické, aby sa podujatie ako Majstrovstvá Európy odohrávali vo viacerých mestách. Prečo ste sa rozhodli rozdeliť organizáciu medzi Bratislavu a Piešťany?

Pre Piešťany, ako spoluorganizujúce mesto, sme sa rozhodli z toho dôvodu, že toto mesto žije basketbalom. Je tam postavená nová športová hala a taktiež je tam fungujúce funkcionárske a organizačné zázemie. Chcel by som sa poďakovať Milošovi Drgoňovi, ktorý zvládol úlohu šéfa organizačného výboru v tomto meste na jednotku. Vďaka patrí tiež zamestnancom sekretariátu SBA, menovite AndreiKulichovej, Marekovi Adamčíkovi, Tomášovi Ďurčanovi a Štefanovi Kubíkovi, ktorí odviedli výbornú prácu a hlavne ich zásluhou sa toto podujatie skončilo úspešne.

Prejdime k športovej stránke ME. Ako by ste zhodnotili pôsobenie slovenskej reprezentácie na turnaji?

Pravdupovediac s výsledkami nášho reprezentačného tímu na ME nemôžeme byť spokojní. Treba samozrejme objektívne povedať, že konkurencia na tejto top medzinárodnej úrovni je obrovská a je veľmi náročné vyrovnať sa špičkovým európskym tímom. Naši chlapci však nedávajú basketbalu až toľko, koľko špičkový európsky basketbal vyžaduje. Výsledok nezodpovedá podmienkam, ktoré sme družstvu vytvorili.

Vidíte v kategórii U18, nádejných hráčov pre seniorskú reprezentáciu?

Áno, Maroš Želizňák si tento cieľ môže objektívne vytýčiť.

Foto: Maroš Želizňák počas ME hráčov do 18 rokov

Prekvapilo vás konečné poradie tímov na šampionáte?

Umiestnenie tímov na najvyšších priečkach ma pravdupovediac príliš neprekvapilo. Všetky 4 krajiny, ktoré postúpili do semifinále (pozn. Srbsko, Španielsko, Litva a Turecko) sú basketbalovo veľmi vyspelé, s bohatou históriou. Vo všetkých týchto krajinách je skvelá basketbalová infraštruktúra, ktorá je podporovaná zo strany štátu a sponzorov.

Ste spokojný s počtom fanúšikov, ktorí si našli cestu na zápasy?

S návštevnosťou na jednotlivých zápasoch som veľmi spokojný. K vysokej návštevnosti prispelo aj rozhodnutie SBA umožniť bezplatný vstup našej členskej základni  Rozdali sme klubom dostatočný počet voľných vstupeniek  Rovnako vstup detí do 15 rokov bol bezplatný. Tieto naše rozhodnutia sa ukázali ako veľmi dobré, aby naši mladí basketbalisti, ale aj adepti na túto krásnu hru videli hráčov najvyššej európskej úrovne na vlastné oči.

Okrem samotných fanúšikov ste mali možnosť stretnúť sa s funkcionármi z národných zväzov, aké reakcie ste zaznamenali od nich?

Všetci funkcionári národných federácií, rovnako tak aj predstavitelia FIBA, ktorí sa turnaja zúčastnili, ho hodnotili vysoko pozitívne a z priebehu turnaja boli nadšení.

Predpokladáme, že po úspešnom turnaji sa už pozeráte ďalej do budúcnosti. Plánujete organizáciu ďalšieho podobného turnaja mládežníckych kategórií?

Áno. Rokujeme s predstaviteľmi niektorých klubov a plánujem taktiež absolvovať stretnutia s primátormi niektorých ďalších miest, či by boli otázke organizácie takéhoto podujatia naklonení. Bez podpory klubov a miest to nie je možné. Budúci šampionát by sa mohol uskutočniť v niektorej z bášt slovenského basketbalu, v Poprade, Svite, Ružomberku, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Lučenci, Žiline, Prievidzi, Handlovej, Piešťanoch, Leviciach, alebo v Nitre. Záleží od toho, čo sa nám podarí v jednotlivých mestách a kluboch vyrokovať.

Foto: Generálny sekretár SBA Ľubomír Ryšavý odovzdáva Jozefovi Paulíkovi poďakovanie za prínos pre slovenský basketbal