Vážení členovia SBA,

na základe Stanov SBA Vám oznamujeme, že prezident SBA Miloš Drgoň zvoláva Riadnu konferenciu SBA na deň 19.6.2021 v priestoroch hotela NH Bratislava Gate One, Ambrušova 7, 821 04 Bratislava so začiatkom o 10:00 hod.

Bližšie informácie odošleme členom SBA elektronicky.