Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia centrálna (ďalej len „HK
SBA – C“) na základe Vyhlášky ÚVZ č.2/2022 účinnej od 12.01.2022
rozhodla:
1./ o povolení všetkých Vyšších a Nižších súťaží (od 1. ligy seniorov až po
mikroligy chlapcov a dievčat) a Slovenského pohára mužov a žien 2021/2022,
ktoré organizuje Slovenská basketbalová asociácia, a to v termíne od
14.01.2022 na neurčito;
2./ o spôsobe dohrávania jednotlivých súťaží nasledovne:

Slovenský pohár ženy – boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu
dohrávať danú súťaž v OP režime, súťaž pokračuje kvalifikačnými zápasmi na F6.

Spoločná súťaž 1.liga ženy + Mladé ženy U23 + Juniorky U19 – boli oslovené
všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OP režime,
súťaž pokračuje v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi od 17. a 18.kola v termíne 22.-
23.01.2022 až do 27. a 28.kola v termíne 02.-03.04.2022 s tým, že sa rušia zápasy
play-off a konečné poradie bude určené po odohratí základnej časti súťaže.
Neodohrané kolá:
11. a 12.kolo z termínu 04.-05.12.2021 sa bude dohrávať v termíne 23.-24.04.2022,
13. a 14.kolo z termínu 18.-19.12.2021 sa bude dohrávať v termíne 07.-08.05.2022,
15. a 16.kolo z termínu 08.-09.01.2022 (13 zápasov) + všetky predtým neodohrané
zápasy (14) je potrebné po dohode zainteresovaných družstiev dohrať najneskôr do
termínu 07.05.2022 vrátane. Odporúčame využiť všetky ostatné voľné víkendy, resp.
dohrávanie zápasov cez týždeň.
Všetky ostatné termíny Final-four Mladých žien U23, Final-four Junioriek U19
a barážové zápasy o účasť v Extralige žien 2022/2023 zostávajú v platnosti.
2.liga muži – boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú
súťaž v OP režime, následne bude vydané samostatné rozhodnutie pre túto súťaž;
súťaž pokračuje v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi:
skupina Západ – 7.kolo v termíne 22.01.2022,
skupina Východ – 10.kolo v termíne 22.01.2022,
o neodohraných kolách, resp. zápasoch počas a pred prerušením-zákazom hrania
súťaže sa rozhodne neskôr.

Kadetky U17 – boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať
danú súťaž v OTP režime,
súťaž pokračuje v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi:
skupina Západ od 17. a 18.kola v termíne 29.-30.01.2022,
skupina Východ od 13. a 14.kola v termíne 29.-30.01.2022
Neodohrané kolá:
Skupina Západ
11. a 12.kolo z termínu 27.-18.11.2021 sa bude dohrávať v termíne 26.-27.02.2022,
13. a 14.kolo z termínu 11.-12.12.2021 sa bude dohrávať v termíne 12.-13.03.2022,
15. a 16.kolo z termínu 15.-16.01.2022 sa bude dohrávať v termíne 26.-27.03.2022,
+ všetky predtým neodohrané zápasy je potrebné po dohode zainteresovaných
družstiev dohrať najneskôr do termínu 27.03.2022 (voľný termín na dohrávky je
napríklad 12.-13.02.2022)
Skupina Východ
7. a 8.kolo z termínu 27.-18.11.2021 sa bude dohrávať v termíne 26.-27.02.2021,
9. a 10.kolo z termínu 11.-12.12.2021 sa bude dohrávať v termíne 12.-13.03.2022,
11. a 12.kolo z termínu 15.-16.01.2022 sa bude dohrávať v termíne 26.-27.03.2022,
+ všetky predtým neodohrané zápasy je potrebné po dohode zainteresovaných
družstiev dohrať najneskôr do termínu 27.03.2022 (voľný termín na dohrávky je
napríklad 12.-13.02.2022)
Zmena: Družstvá si berú vzájomné zápasy zo základných skupín (Západ a Východ)
so sebou do nadstavbovej časti v skupine o 1.-8.miesto, aj v skupine o 9.-17.miesto
a hrajú iba s družstvami opačných skupín doma-vonku.
Nové termíny nadstavbovej časti:
Skupina o 1.-8.miesto – 09.-10.04., 30.04.-01.05, 14.-15.05., 21.-22.05.2022*
*- tento termín bude možné predohrať
Skupina o 9.-17.miesto – 09.-10.04., 30.04.-01.05, 14.-15.05., 21.-22.05.*, 04.-05.06.,
11.-12.06.2022
*- tento termín bude možné predohrať
Termín finálového turnaja sa nemení: 03.-05.06.2022

Staršie žiačky U15 – boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu
dohrávať danú súťaž v OTP režime,
súťaž pokračuje v pôvodných termínoch od termínu 22.-23.01.2022;
Neodohrané kolá:
Skupina Západ a Východ
9. a 10.kolo z termínu 04.-05.12.2021 sa bude dohrávať v termíne 22.-23.01.2022,
11. a 12.kolo z termínu 18.-19.12.2021 sa bude dohrávať v termíne 05.-06.02.2022,
13. a 14.kolo z termínu 08.-09.01.2022 sa bude dohrávať v termíne 19.-20.02.2022,
+ všetky predtým neodohrané zápasy je potrebné po dohode zainteresovaných
družstiev dohrať najneskôr do termínu 06.03.2022 (voľný termín na dohrávky je
napríklad 05.-06.03.2022)
Zmena: Družstvá si berú vzájomné zápasy zo základných skupín (Západ a Východ)
so sebou do nadstavbovej časti v skupine o 1.-8.miesto, aj v skupine o 9.-15.miesto
a hrajú iba s družstvami opačných skupín doma-vonku.
Nové termíny nadstavbovej časti:
Skupina o 1.-8.miesto – 19.-20.03., 02.-03.04, 23.-24.04., 07.-08.05.2022
Skupina o 9.-15.miesto – 19.-20.03., 02.-03.04, 23.-24.04., 07.-08.05.2022
Termín finálového turnaja sa nemení: 20.-22.05.2022

Žiačky U14 – boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú
súťaž v OTP režime,
súťaž pokračuje v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi:
skupina Západ, Stred, Východ od 13. a 14.kola v termíne 29.01.2022,
Neodohrané kolá:
Skupina Západ a Stred
7. a 8.kolo z termínu 27.11.2021 sa bude dohrávať v termíne 28.05.2022,
9. a 10.kolo z termínu 11.12.2021 a 11. a 12.kolo z termínu 15.01.2022 + všetky
predtým neodohrané zápasy je potrebné po dohode zainteresovaných družstiev
dohrať najneskôr do termínu 28.05.2022
Skupina Východ
7. a 8.kolo z termínu 27.11.2021 sa bude dohrávať v termíne 26.03.2022,
9. a 10.kolo z termínu 11.12.2021 sa bude dohrávať v termíne 09.04.2022,
11. a 12.kolo z termínu 15.01.2022 sa bude dohrávať v termíne 30.04.2022,
+ všetky predtým neodohrané zápasy je potrebné po dohode zainteresovaných
družstiev dohrať najneskôr do termínu 30.04.2022
Mení sa záver súťaže na:
14.05.2022 – 2-1, 4-3, 6-5
28.05.2022 – 1-2, 3-4, 5-6
Termín finálového turnaja sa mení na : 10.-12.06.2022, postup zo všetkých skupín
zostáva nezmenený.

Mladšie žiačky U13 – boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu
dohrávať danú súťaž v OTP režime,
súťaž pokračuje v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi:
skupina Západ A od 15. a 16.kola v termíne 22.01.2022
skupina Západ B od 7. a 8.kola v termíne 22.01.2022
skupina Stred + Východ od 11. a 12.kola v termíne 22.01.2022
Neodohrané kolá:
Skupina Západ A
9. a 10.kolo z termínu 04.12.2021 sa bude dohrávať v termíne 05.03.2022,
11. a 12.kolo z termínu 18.12.2021 a 13. a 14.kolo z termínu 08.01.2022 + všetky
predtým neodohrané zápasy je potrebné po dohode zainteresovaných družstiev
dohrať najneskôr do termínu 05.03.2022
Skupina Západ B
3. a 4.kolo z termínu 04.12.2021 sa bude dohrávať v termíne 05.03.2022,
5. a 6.kolo z termínu 18.12.2021 + všetky predtým neodohrané zápasy je potrebné
po dohode zainteresovaných družstiev dohrať najneskôr do termínu 05.03.2022
Nové termíny nadstavbovej časti:
Skupina o 1.-4. a 5.-9.miesto – 19.03., 02.04., 23.04., 07.05., 21.05., 04.06.2022
Skupina Stred a Východ
7. a 8.kolo z termínu 04.12.2021 sa bude dohrávať v termíne 04.06.2022,
9. a 10.kolo z termínu 18.12.2021 + všetky predtým neodohrané zápasy je potrebné
po dohode zainteresovaných družstiev dohrať najneskôr do termínu 04.06.2022
Termín finálového turnaja sa mení na : 17.-19.06.2022, postup zo všetkých skupín
zostáva nezmenený.

Staršie minižiačky U12 – boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu
dohrávať danú súťaž v OTP režime, následne bude vydané samostatné rozhodnutie
pre túto súťaž;
Súťaž pokračuje v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi:
skupina Západ od 13. a 14.kola v termíne 29.01.2022
skupina Východ od 13. a 14.kola v termíne 29.01.2022
Neodohrané kolá:
Skupina Západ
7. a 8.kolo z termínu 27.11.2021 sa bude dohrávať v termíne 28.05.2022,
9. a 10.kolo z termínu 11.12.2021 sa bude dohrávať v termíne 11.06.2022,
11. a 12.kolo z termínu 15.01.2022 + všetky predtým neodohrané zápasy je potrebné
po dohode zainteresovaných družstiev dohrať najneskôr do termínu 11.06.2022
Skupina Východ
7. a 8.kolo z termínu 27.11.2021 sa bude dohrávať v termíne 26.03.2022,
9. a 10.kolo z termínu 11.12.2021 sa bude dohrávať v termíne 09.04.2022,
11. a 12.kolo z termínu 15.01.2022 + všetky predtým neodohrané zápasy je
potrebné po dohode zainteresovaných družstiev dohrať najneskôr do termínu
09.04.2022
30.04.2022 semifinále: 4-1, 3-2, 6-5
14.05.2022 semifinále: 1-4, 2-3, 5-6
28.05.2022 o 1.miesto: víťaz 2/3 – víťaz 1/4 ; o 3.miesto: prehra 1/4 – prehra 2/3
11.06.2022 o 1.miesto: víťaz 1/4 – víťaz 2/3 ; o 3.miesto: prehra 2/3 – prehra 1/4
Termín finálového turnaja sa mení na : 24.-26.06.2022, postup zo skupín zostáva
nezmenený.

Mladšie minižiačky U11 – boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu
dohrávať danú súťaž v OTP režime,
súťaž pokračuje v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi:
skupina Západ A od 15. a 16.kola v termíne 22.01.2022
skupina Západ B od 7. a 8.kola v termíne 22.01.2022
skupina Stred + Východ od 7. a 8.kola v termíne 22.01.2022
Neodohrané kolá:
Skupina Západ A
9. a 10.kolo z termínu 04.12.2021 sa bude dohrávať v termíne 05.03.2022,
11. a 12.kolo z termínu 18.12.2021 a 13. a 14.kolo z termínu 08.01.2022 + všetky
predtým neodohrané zápasy je potrebné po dohode zainteresovaných družstiev
dohrať najneskôr do termínu 05.03.2022
Skupina Západ B
3. a 4.kolo z termínu 04.12.2021 sa bude dohrávať v termíne 05.03.2022,
5. a 6.kolo z termínu 18.12.2021 + všetky predtým neodohrané zápasy je potrebné
po dohode zainteresovaných družstiev dohrať najneskôr do termínu 05.03.2022
Nové termíny nadstavbovej časti:
Skupina o 1.-4. a 5.-9.miesto – 19.03., 02.04., 23.04., 07.05., 21.05., 04.06.2022
Skupina Stred a Východ
5. a 6.kolo z termínu 04.12.2021 sa bude dohrávať v termíne 07.05.2022,
+ všetky predtým neodohrané zápasy je potrebné po dohode zainteresovaných
družstiev dohrať najneskôr do termínu 07.05.2022
21.05.2022: 2-1, 4-3, 6-5
04.06.2022: 1-2, 3-4, 5-6
Termín finálového turnaja sa mení na : 17.-19.06.2022, postup zo všetkých skupín
zostáva nezmenený.

Mikroliga U10 chlapci a dievčatá – budú oslovené všetky zainteresované družstvá,
či môžu dohrávať danú súťaž v OTP režime, následne bude vydané samostatné
rozhodnutie pre túto súťaž a učené termíny a spôsob hrania súťaže.
Poznámka: družstvo, z ktorého dôvodu sa zápas pred lockdownom neodohral,
je zodpovedné za dohrávku, resp. navrhuje termín dohrávky prostredníctvom
príslušnej Hracej komisie. V prípade, že nenájde termín, bude zápas
skontumovaný v jeho neprospech.