Tréningové stredisko mládeže Slávia Žilina bolo založené 3.5.2021. Autorom myšlienky vytvorenia nového mládežníckeho klubu bol Miroslav Futo, bývalý mládežnícky reprezentant U16, U18, U20 ale aj bývalý extraligový hráč klubov ako MBK Komárno, BK Ďečín, Inter Bratislava, ale aj BK Žilina.

Myšlienka sa zrodila na základe dopytu po kvalitnej príprave mladých športovcov, ktorá v posledných rokoch v Žiline absentovala. Vychádzali sme z kvalitnej práce „otca“ žilinského basketbalu pána Milana Rožánka, ktorý nám poskytol množstvo zaujímavých informácií a podnetov na vytvorenie kvalitnej akadémie. Hlavným cieľom Tréningového strediska mládeže Slávia Žilina je poskytnúť nielen talentovaným deťom v Žilinskom regióne dostupný, kvalifikovaný a pestrý tréningový proces s modernými prvkami telesnej a mentálnej prípravy dieťaťa. Pre najmenších sú tréningy pripravované hravou formou so zameraním na všeobecnú športovú prípravu a samozrejme aj na základné basketbalové technické zručnosti. Pri vyšších kategóriách sa v Tréningovom stredisku mládeže Slávia Žilina zameriavame na individuálne činnosti hráčov, fyzickú pripravenosť, správnemu stravovaniu a pripravujeme hráčov do života, nie len po fyzickej ale aj mentálnej stránke. Cieľom je vybudovať širokú základňu hráčov a hráčok, pre najkrajší šport na svete.

Činnosť klubu:

Hlavnou činnosťou klubu je vytvoriť podmienky pre kvalitnú prípravu detí a mládeže v širšom okolí Žiliny, a oprášiť tak zašlú slávu žilinského mládežníckeho basketbalu čias VŠDS Žilina. Cieľom klubu je stať sa dominantným centrom prípravy mladých basketbalistov pre severné Slovensko, a stať sa „dodávateľom“ všetkých reprezentačných výberov.  Taktiež sa rozvíjame na trénerskom poli, kde pomáhame a dávame šancu mladým perspektívnym trénerom, ako sú Jakub Grísa alebo Šimon Ďuriš. Práve v mladých tréneroch vidíme obrovskú perspektívu, aby sa slovenský basketbal posúval postupne stále vyššie a vyššie, pretože len kvalitnou prácou na klubovej úrovni sa môže posúvať aj reprezentačný basketbal.

Aktuálna situácia v klube, ciele:

Momentálne máme v súťaži prihlásené družstvo kadetov, ktoré sa z kvalifikácie prebojovalo do kadetskej „Gold‘‘ ligy, kde zbierajú veľmi cenné skúsenosti proti kvalitným súperom z dlhodobo etablovaných klubov. Veľmi hrdí sme na našu prípravku, ktorá sa napriek častým obmedzenia a prerušeniam neustále rozrastá o nové a nové talenty. Aktuálne sa v prípravke pripravuje dva krát týždenne cca 20 detí, a pod vedením trénera Š.Ďuriša a M.Futa sa zlepšujú deň čo deň míľovými krokmi, čo nám dáva veľkú energiu v pokračovaní, napredovaní a zlepšovaní. Krátkodobým cieľom klubu je vybudovať dostatočné zázemie pre prípravu aktuálnych družstiev, či už personálne alebo materiálne, na ktorom intenzívne pracuje náš „BOSS“ Miro. Dlhodobým cieľom je vybudovať kompletnú pyramídu od najmenších (predškoláci) až po kategóriu juniorov, resp. mladých mužov, ktorých by sme radi v spolupráci s Academic Žilina postupne umiestňovali v mužských súťažiach. Neposledným cieľom je vybudovať zo značky TSM Slávia Žilina silný, rešpektovaný mládežnícky klub nielen na Slovensku.

Spolupráca:

Aktuálne spolupracujeme s mnohými základnými školami, taktiež sa pracuje na spolupráci so športovým gymnáziom v Žiline, kde plánujeme v krátkej budúcnosti opätovne otvoriť basketbalovú triedu. Keďže basketbal je hra inteligentných ľudí, je pre nás samozrejmé, že športová príprava musí ísť ruka v ruke s kvalitným vzdelaním. Po športovej stránke tréner M.Futo spolupracuje s basketbalovým klubom BK AŠK Slávia Trnava kde po boku trénerky A.Krippnerovej naberá skúsenosti ako asistent kadetského a juniorského družstva, ktoré prenáša do TSM Slávia Žilina. Taktiež máme pripravený projekt „baskeťáčik“ je to projekt pre materské školy, kde chceme vzbudzovať záujem o basketbal už pri najmenších deťoch, hravou a zábavnou formou, priamo v materských školách.

Partneri:

Keďže naše ciele by sa nedali napĺňať bez podpory, sme veľmi vďačný, že sme našli v Žiline výbornú pôdu pre rozvoj mládežníckeho basketbalu. Veľká vďaka patrí partnerom, ktorí nám neustále a vo veľkom pomáhajú, napriek aj pre nich nelichotivej situácií spôsobenej pandémiou. Ďakujeme.

Naše krédo:

„Každé dieťa je šampión“ nezáleží či je malé alebo veľké, či je talentované alebo nie, či na to rodičia majú alebo nie, u nás sú bez rozdielu vítané všetky deti.

Štruktúra klubu:

Štatutár a dievča pre všetko: Miroslav Futo

Tréner kadetov: Jakub Grísa

Tréner prípravky: Šimon Ďuriš

 

Klub v médiách:

Web stránka: www.tsmslavia.sk

Facebook: @TSMSlaviaZilina

Instagram: @tsmslaviazilina