Dobrý deň,

 

ako sme nedávno informovali v súlade so zaslanými materiálmi k Vyhláseniu súťaží SBA 2019/2020 na BK, už je možné začať prihlasovanie družstiev do súťaží pre h.o. 2019/2020 cez ISSBA (informačný systém SBA) prostredníctvom KM (klubových manažérov).

 

V súlade s Prehľadom podmienok pre zaradenie do súťaží SBA 2019-2020 sú termíny na prihlásenie sa do súťaží SBA nasledovné:

 

do 01.07.2019: Najvyššie súťaže – SBL a Extraliga ženy,

do 01.07.2019: Vyššie súťaže – 1.liga muži, Juniori U19 , Kadeti U17, Starší žiaci U15

do 01.07.2019: Nižšie súťaže – 2.liga muži, Žiaci U14, Mladší žiaci U13, Starší mini U12 a

iné súťaže SBA

 

do 26.07.2019: Vyššie súťaže – 1.liga Ženy, Juniorky U19 Kadetky U17, Staršie žiačky U15

do 16.08.2019: Nižšie súťaže – 2.liga ženy, Žiačky U14, Mladšie žiačky U13,Staršie mini U12

do 27.09.2019: Nižšie súťaže – Mladší mini a Mladšie mini U11.

 

Pripomíname pre KM postup na prihlásenie sa družstiev do súťaží SBA:

1./ Po prihlásení sa v systéme je potrebné kliknúť na – Klubová agenda – Žiadosť o nové družstvo

2./ Po otvorení žiadosti o nové družstvo napísať:

Marketingový názov /uviesť presný názov pod akým bude družstvo hrať v súťaži; v prípade hrania mimo súťaž uviesť za názvom družstva skratku MS/

+ Súťaž /vybrať príslušnú súťaž/; po dokončení kliknúť vpravo hore na žlté pole – Vytvoriť žiadosť

 

Po uvedenom prihlásení a vytvorení žiadosti ste zadali do ISSBA nové družstvo, ktoré bude ešte potvrdené zo strany matrikára SBA.

Upozorňujeme zároveň BK na vysporiadanie všetkých podlžností pred prihlásením sa do súťaží SBA 2019/2020 !

 

V prípade problémov nás neváhajte kontaktovať.

 

Prehľad prihlásených družstiev v súťažiach SBA nájdete na našej stránke www.slovakbasket.sk  – „SÚŤAŽE“ – „SÚPISKY DRUŽSTIEV“ – následne si vyberiete zo „Skupiny súťaží“ a príslušnú „Súťaž“ a kliknete na „Hľadať“ … nie je potrebné zadávať „Klub“. Po kliknutí na „Hľadať“ sa ukážu všetky prihlásené družstvá v danej súťaži a kategórii – rovnaký postup, ako keď sa predkladajú súpisky rozhodcom pred zápasmi.

 

K termínu 29.06.2019 do 16:30 hod. je stav prihlásených družstiev v súťažiach SBA nasledovný:

 

Najvyššie súťaže SBA:

Slovenská basketbalová liga – 7 družstiev  //prihláška do 01.07.2019//

Extraliga ženy – 5 družstiev //prihláška do 01.07.2019//

Slovenský pohár muži – 6 družstiev

Slovenský pohár ženy – 4 družstvá

 

Vyššie súťaže SBA:

1.liga muži – 8 družstiev //prihláška do 01.07.2019//

1.liga ženy + Juniorky U19 – 2 družstvá //prihláška do 26.07.2019//

Juniori U19 – 9 družstiev //prihláška do 01.07.2019//

Kadeti U17 – 18 družstiev //prihláška do 01.07.2019//

Kadetky U17 – 2 družstvá //prihláška do 26.07.2019//

Starší žiaci U15 – 13 družstiev //prihláška do 01.07.2019//

Staršie žiačky U15 – 2 družstvá //prihláška do 26.07.2019//

 

Nižšie súťaže SBA:

2.liga muži – 10 družstiev //prihláška do 01.07.2019//

2.liga Juniori U19 – 2 družstvá //prihláška do 01.07.2019//

2.liga Kadeti U17 – 3 družstvá //prihláška do 01.07.2019//

2.liga Starší žiaci U15 – 0 družstiev //prihláška do 01.07.2019//

Žiaci U14 – 16 družstiev //prihláška do 01.07.2019//

Žiačky U14 – 1 družstvo //prihláška do 16.08.2019//

Mladší žiaci U13 – 21 družstiev //prihláška do 01.07.2019//

Mladšie žiačky U13 – 2 družstvá //prihláška do 16.08.2019//

Starší mini U12 – 15 družstiev //prihláška do 01.07.2019//

Staršie mini U12 – 0 družstiev //prihláška do 16.08.2019//

Mladší mini U11 – 11 družstiev //prihláška do 27.09.2019//

Mladšie mini U11 – 1 družstvo //prihláška do 27.09.2019//