Výkonný výbor Slovenskej basketbalovej asociácie rozhodol, že v ťažkej situácii v ktorej sa šport momentálne nachádza kvôli vírusu COVID-19, pomôže basketbalovým klubom na Slovensku odložením splanosti faktúr a znížením poplatkov pre sezónu 2020/21.

Po dobu trvania mimoriadnej situácie spojenej s vírusom COVID-19 sa odkladá splatnosť faktúr vystavených zo strany SBA pre členov SBA.

V sezóne 2020/21 sa znižuje členský poplatok pre hráčov, hráčky a kolektívnych členov SBA, tak ako aj licenčný poplatok pre hráčov a hráčky na symbolické 1€, čím poklesnú príjmy SBA o takmer 50000,- €  .

Prezident SBA Miloš Drgoň dodal: „Vieme, že mnohé naše kluby práve v tomto období štandartne dostávajú dotácie od samospráv, čo im pomáha finančne ustáť druhú polovicu sezóny. Bohužiaľ, v tomto období sú tieto dotácie pre našich členov ohrozené, preto sme sa rozhodli splatnosť faktúr odložiť. Znížením členských a licenčných poplatkov pomáhame úplne každému klubu a znižujeme mu náklady na sezónu 2020/21, ktorá bude pre kluby jedna z najnáročnejších za posledných 30 rokov. Verím však, že sa novej sezóny v zdraví dožijeme a opäť sa stretneme na basketbalových zápasoch väčšiny našich klubov.“

Uznesenia Výkonneho výboru Slovenskej basketbalovej asociácie:

Uznesenie č. 22/2020
VV SBA schvaľuje odklad splatnosti faktúr vystavených zo strany SBA pre členov SBA po dobu trvania mimoriadnej situácie na Slovensku v súvislosti s ochorením COVID-19.
Uznesenie č. 23/2020
VV SBA schvaľuje pre sezónu 2020/21 členský poplatok pre hráčov, hráčky a kolektívnych členov SBA vo výške 1,- Eur a licenčný poplatok pre hráčov a hráčky vo výške 1,- Eur z dôvodu mimoriadnej situácie na Slovensku v súvislosti s ochorením COVID-19 a poveruje prezidenta upraviť rozpočet SBA na strane príjmov i výdavkov o 50000,- Eur.