Vážení kolektívni členovia SBA,

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na Riadnu Konferenciu SBA, ktorá sa uskutoční dňa 18.6.2022 v priestoroch Hotela Dixon, Švermona 32, 974 04 Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že kľúč uznášania schopnosti sa na Konferencii SBA v roku 2021 zmenil.

Na dosiahnutie uznášaniaschopnosti Konferencie SBA v roku 2022 bude potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny delegátov (38 zo 75) a následne pre schválenie bodov programu a uznesení je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov jednotlivých delegátov (226 z 451).

V prílohe zasielame nasledovné materiály:

  1. Pozvánka
  2. Program Riadnej Konferencie SBA
  3. Rokovací a Volebný poriadok
  4. Návratka
  5. Zoznam Delegátov

Svoju účasť prosím potvrďte zaslaním návratky na email: sekretariat@slovakbasket.sknajneskôr do 3.6.2022.

Všetky potrebné dokumenty nájdete tu.