V druhej polovici týždňa (od 12. do 14. júna) sa bývalý reprezentačný tréner Ivan Rudež spolu s viacerými mládežníckymi trénermi stretli na kempe mladých talentov vo Svite. Pod Tatrami rozvíjali nielen basketbalové schopnosti hráčov budúcej generácie, ale aj svoje trénerské. Po ukončení kempu sme hovorili práve s Ivanom Rudežom.

V priebehu uplynulých dní sme vás zastihli na kempe mladých basketbalistov vo Svite, priblížte nám ho trošku…
Ide o rozvojový kemp hráčov ročníka 2006. Rád by som podotkol a vysvetlil všetkým z klubov, že to nie je žiadny konečný reprezentačný výber hráčov. Máme ich tu dokopy osemnásť a ešte ďalších dvanásť chlapcov bude pozvaných na druhý kemp (ročníky 2004 a 2005, kemp od 16. do 18. júla). Limit na počet hráčov je stanovený na tridsaťpäť. Našim cieľom je monitorovanie talentov a perspektívnych hráčov na Slovensku a dlhodobá príprava na majstrovstvá Európy U16 o pár rokov. Veľmi potrebná je pre chlapcov aj súťažná atmosféra na tréningoch, ktorú poväčšine v kluboch nezažijú, ale aj detekcia úrovne ich technických, taktických, atletických a mentálnych schopností. Okrem iného tu prebieha aj zaujímavá spolupráca a edukácia mladých trénerov a profesionálnych trénerov podporovaných SBA.

Čiže na kempe je zúčastnených viac trénerov?
Áno, je ich tu veľa, určite môžeme hovoriť o elite našich mládežníckych koučov. Chýbali akurát tí, ktorí sú zapojení do reprezentačných a iných akcií.


(tréneri na fotografii zľava P. Roman, M. Chudík, M. Jurík, R. Ďuriš, P. Torda, K. Wimmer, P. Seman, M. Moravčík, R. Ištvánik, I. Rudež)

Už ste načrtli niečo o júlovom termíne, bude takýchto kempov viac?
Dúfam, že áno, či už so mnou, alebo bezo mňa. Projekt musí byť nastavený tak, aby systém práce s mladými hráčmi dosahoval čo najvyššiu úroveň. Hráčov máme plných entuziazmu, rovnako aj trénerov. Vo februári sme vydali „Metodickú príručku“ a tréneri ju už implementujú vo svojich kluboch. Verím, že takéto mikrocykly budú súčasťou budúcej sezóny v kategóriách U14/U15.

Je teda podpora mládeže zo strany SBA nastavená správnym smerom?

Áno, bývalý prezident SBA P. Bagin, generálny sekretár Ľ. Ryšavý a celé doterajšie vedenie asociácie (O. Čuraj, A. Kšiňan) začali spolu so mnou a F. Rónom výrazne podporovať mládežnícky basketbal. Zhrnul by som to do troch bodov:
a) cez pravidelnú finančnú podporu,
b) systém našich workshopov v kluboch,
c) a rozvojové kempy, do ktorých zapájame našich najlepších trénerov.

Posledné dva roky som cítil veľmi pozitívny impulz smerom k práci s mládežou. Teraz ale máme všetci tréneri obavu, že rozhodovanie o budúcnosti basketbalu môže prejsť do nesprávnych a amatérskych rúk. Práve preto pripravujú tréneri mládeže spoločné vyjadrenie, resp. otvorený list, ktorý bude zverejnený už do dvoch dní. Bude to vlastne návrh usmernení potrebných pre správny rozvoj mladých basketbalistov.