Bude náš basketbal bez najvyšších súťaží?

Na minulotýždňom valnom zhromaždení Slovenského olympijského výboru (SOV) generálny sekretár Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Ľubomír Ryšavý vyjadril vážny predpoklad, že sa pod vplyvom niektorých ustanovení zákona o športe nerozbehnú v najbližšej sezóne najvyššie slovenské súťaže mužov aj žien v tomto športe.

Naozaj hrozí takáto mimoriadna situácia? – obrátili sme sa na prezidenta SBA Pavla Bagina.

Žiaľ, je to veľmi reálna hrozba. My už dlhodobo, teda odkedy sme zákon spoznali, apelujeme, že takýto stav môže nastať. A nielen v basketbale, ale v ďalších kolektívnych športoch.

Môžete konkrétne vysvetliť, o aký problém ide?

Zákon žiada, aby boli od 1. januára 2019 všetci profesionálni športovci v kolektívnych odvetviach v trvalom pracovnom pomere u svojich zamestnávateľov, teda v kluboch.

Ako sa venujú, či venovali svojmu športu doteraz?

Takmer bez výnimky boli samostatne zárobkovo-činné osoby, ktoré verejnosť pozná pod stratkou SZČO. V zmysle tohto postavenia si plnili svoje daňové a odvodové povinnosti voči štátu.

Toto bremeno, ak to tak možno povedať, by malo prejsť na kluby?

Presne tak. Tie daňové a odvodové povinnosti majú prebrať kluby, ktoré by podľa Zákonníka práce mali voči športovcom aj iné záväzky zamestnávateľov. Za určitých okolností by sa všetko dalo v budúcnosti aj zvládnuť, keby si to nevyžadovalo od klubov ihneď takmer o 50 percent viac financií než mali doteraz.

Kluby vám avizujú, že tie peniaze nemajú?

Samozrejme. Ani doteraz nebolo pre ne jednoduché zabezpečiť peniaze na kvalitných aktérov. A tých naše súťaže potrebujú, bez ohľadu na to, či ide o našincov alebo cudzincov. Preto kluby hrozia, že neprihlásia svoje tímy do súťaží, keďže nebudú mať z čoho platiť hráčov a hráčky.

Touto „novinkou“ si môžeme vysvetliť zánik doteraz veľmi úspešného ženského tímu Good Angels Košice?

Celkom iste je to jeden z hlavných, ak nie najhlavnejší dôvod konca, ktorý nedávno oznámil generálny manažér Good Angels Daniel Jendrichovský. Ak sa nemýlim bol prvý, čo jednoznačne a opakovane verejne upozornil na budúce nebezpečenstvá vyplývajúce zo zákona o športe pre profesionálne kluby v kolektívnych športoch. Teraz si ho už uvedomujú ďalší funkcionári v mnohých mestách. Pritom čas neúprosne beží a ľudia, na ktorých leží zodpovednosť, takpovediac strkajú hlavu do piesku.

Tvorcovia zákona, ktorý mal športu pomôcť a priniesť doň poriadok, si toto neuvedomovali?

Pripúšťam, že sa do jeho tvorby pustili s dobrými úmyslami, ale konečný výsledok je iba polovičatý, čiže nie je dobrý. Šport je úplne špecifická ľudská činnosť a mnohé pripomienky z praxe, ktoré odzneli už v čase prípravy zákona, nepadli na úrodnú pôdu. Ani veľmi nepreženiem, ale v mnohom nový zákon športu aj škodí. Popri nedotiahnutom financovaní klubov, napríklad aj mimoriadne zvýšenou administratívnou záťažou. To by bola téma na iný dlhý rozhovor.

Ako chcete postupovať, aby najvyššie súťaže mužov a žien ostali aj v budúcnosti aspoň na terajšej kvalitatívnej úrovni?

Nebude to jednoduché, veď napríklad Good Angels už na scéne neuvidíme, čo bude citeľné oslabenie… Je našou povinnosťou nevzdávať sa. Pokúsime sa spojiť sily aj s ďalšími kolektívnymi športami a za súčinnosti so SOV budeme intenzívne ,klopať na dvere’, za ktorými je riešenie. Dúfam, že sa kompetentní prebudia a uvidíme aj konkrétne úkony smerujúce aspoň k dočasným riešeniam.

A samostatne v basketbale budeme o existujúcom probléme veľmi vážne rokovať na našej konferencii 16. júna. Je jasné, že by nám pomohlo aspoň posunutie účinnosti tých ustanovení zákona o športe, ktoré ukladajú nové povinnosti klubom v kolektívnych športoch od 1. 1. 2019, čím by sa utvoril dostatočný priestor pre komplexnejšiu novelizáciu zákona.“

Čo sa stane, ak k nej nedôjde pred „kritickým“ 1. januárom budúceho roka?

Takú situáciu si ani nechcem predstaviť! Ak aj predsa len rozbehneme za týchto podmienok najvyššie súťaže, začnú sa v nej špekulatívnym spôsobom obchádzať požiadavky legislatívy, čo by nikoho ani nemalo prekvapiť. Nebojím sa povedať, že ten nový stav podľa požiadaviek zákona bude podnet na čiernu ekonomiku. A nič také náš šport, pričom nemyslím len na basketbal, vôbec nepotrebuje.

 

Autor: TOMÁŠ GROSMANN v denníku Šport 3. mája 2018