Výkonný výbor Slovenskej basketbalovej asociácie schválil vo svojom uznesení č. 27/2018 návrhy Komisie vrcholového basketbalu mužov a Komisie vrcholového basketbalu žien, týkajúcich sa cielenej podpory klubov pri výchove mládeže účelovou dotáciou pre profesionálneho trénera dotáciou na mesačný plat trénera 500,- EUR po dobu 1 roka počnúc septembrom 2018. Táto zmena sa týka klubov, ktoré spĺňajú podmienky úplnej mládežníckej pyramídy, zamestnávajú na plný úväzok trénera mládeže a uzatvoria s SBA zmluvu s povinnosťami klubu aj trénera stanovenými vo verejnej výzve.

V prípade, že chcete uplatniť dotáciu na podporu mesačného platu profesionálneho trénera mládeže, je nutné splniť nasledujúce podmienky:

  1. Klub musí mať úplnú mládežnícku pyramídu s družstvami prihlásenými do súťaží riadenými SBA v sezóne 2018/19,
  2. Klub navrhne trénera, ktorý bude pôsobiť v klube na plný úväzok a ktorý bude spĺňať:

                2.1         Trénerská licencia A alebo B a 7 rokov praxe alebo

                               Trénerská licencia C a 10 rokov praxe (vrátane aktívnej hráčskej činnosti v najvyšších súťažiach) a

                2.2          Základná znalosť anglického jazyka.

  1. Klub bude v zmluve garantovať nasledujúce povinnosti trénera:

                3.1          Riadenie všetkých mládežníckych trénerov v klube – koncept metodiky, vzdelávanie (ukážkové tréningové jednotky).

                3.2          Evidencia a starostlivosť o perspektívnych hráčov/hráčky pre reprezentačné výbery, testovanie, navýšenie objemu tréningu talentovaných hráčov/hráčok vo všetkých kategóriách, optimalizácia herného vyťaženia talentovaných hráčov/hráčok,

                3.3          Koordinácia a riadenie náborov v klube,

                3.4          Tréner sa bude zapájať do aktivít SBA a projektov súvisiacich s rozvojom mládežníckeho basketbalu podľa požiadaviek ÚT a ÚTM.

prílohe podpora-mladeznickych-profesionalnych-trenerov-ziadost sa nachádza žiadosť, ktorú zasielajte na sekretariat@slovakbasket.sk do 30.5.2018

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať Ústredného trénera SBA Františka Róna – f.ron@slovakbasket.sk, 0907 986 706. 

Uznesenie č. 27/2018 podpora-mladeznickych-profesionalnych-trenerov