Slovenská basketbalová asociácia organizuje štatistický seminár FIBA, ktorý sa uskutoční dňa 30.6.2018 v hoteli SET v Bratislave o 9:00 hod.

Program semináru upresní školiteľ z FIBA, ktorý bude následne zaslaný prihláseným účastníkom. Každý záujemca je povinný absolvovať online test, ktorého úspešné splnenie je podmienkou zúčastnenia sa na školení. Poplatok za seminár sa uhrádza až po úspešnom ukončení ONLINE TESTU. Termín online testu Vám oznámime na základe informácie, ktorú obdržíme od školiteľa FIBA.

Každý  klub SBL a EXŽ bude od novej sezóny 2018/19 povinný mať na zápase vyškolených štatistikov. Ostatným klubom to  odporúčame, nakoľko on line stats budú postupne zavádzané aj do nižších súťaži.

Úspešní absolventi semináru obdržia certifikát s platnosťou na 2 roky a budú môcť vykonávať funkciu štatistikov v domácich súťažiach ako aj počas medzinárodných klubových súťaží a súťaží reprezentačných družstiev všetkých kategórií.

Počas semináru bude zabezpečený obed a  občerstvenie.

 

Platbu prevodom Vás poprosíme zaslať najneskôr do 20.6.2018.

Údaje k platbe:

Suma: 60,- Eur

Variabilný symbol: 30062018

Do poznámky uviesť: seminar + meno

IBAN: SK73 1111 0000 0012 2590 4005

 

Záväzné prihlášky s vyplneným questionnaire formulárom (questionnaire_statisticians) prosím posielajte emailom na sekretariat@slovakbasket.sk najneskôr do 18.5.2018.