So zármutkom vám oznamujeme, že dňa 5.4.2020 nás vo veku 71 rokov navždy opustil dlhoročný funkcionár a tréner Peter Tkáčik. Bol vysokoškolským profesorom na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Stál pri zrode mládežníckeho kolektívu a založenia Školského basketbalového klubu pri ZŠ Gessayova Bratislava, kde okrem trénovania sa venoval aj ďalším funkciám. Aktívne sa zapájal do diania v basketbalovom oddiely Slávie UK Bratislava, kde zastával funkciu asistenta trénera pri ligových ženách. Niekoľko rokov bol aj predsedom Bratislavského basketbalového zväzu.

Slovenská basketbalová asociácia vyjadruje rodine a blízkym úprimnú sústrasť.