S hlbokým zármutkom oznamujeme basketbalovému hnutiu, že dňa 10.6.2021 nás opustil Jozef Federič, dobrý človek, kamarát, priateľ, bývalý hráč – kapitán družstva, dlhodobý basketbalový funkcionár, predseda basketbalového oddielu, čestný predseda BO Academic Žilinská univerzita a celoživotný priateľ basketbalu na Slovensku.

Česť jeho pamiatke!

Slovenská basketbalová asociácia vyjadruje úprimnú sústrasť pozostalým.