S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 16.1.2022 nás opustil vo veku 82 rokov dlhoročný športový nadšenec-Albert Kudela.

Všestranný športovec, ktorý svoju športovú činnosť začal ako futbalista a basketbalista zároveň. Futbal hral za Sereď ako žiak, dorastenec i za mužstvo dospelých. Pod deravými košmi hájil farby mesta Sereď počas rozbehu basketbalu v Seredi.
Definitívne rozhodnutie pre jeho ďalšie pôsobenie v Seredi nastalo po návrate z vojny v roku 1965. Najmä z rodinných dôvodov vtedy uprednostnil basketbal. Už len ako tréner. Začal s mladšími dorastencami a v ďalšom roku so staršími dorastencami, s ktorými postúpil do dorasteneckej ligy. Po rozhodnutí vedenia TJ, že sa bude pokračovať v basketbale len v ženskej zložke – p. Kudela sa stal trénerom družstva žien. Po piatich rokoch pri ženách sa stal profesionálnym trénerom na ZŠ J. A. Komenského. V tejto funkcii profesionálneho trénera pôsobil 22 rokov až do roku 1996. V tých časoch sa hrávali majstrovstvá Slovenska len v kategórii žiačok. So svojimi družstvami sa umiestnili 3 krát na 2.mieste a 2 krát na mieste treťom. V rámci súťaží škôl postúpil so svojimi zverencami mnohokrát na Majstrovstvá Slovenska. Raz sa stali majstrami a jedenkrát obsadili 2. miesto na Slovensku. Zúčastnili sa aj Pionierskej olympiády v Prešove, kde spomedzi 6 najlepších družstiev z Československa obsadil vynikajúce 2.miesto.
V roku 1999 vykonával funkciu profesionálneho krajského trénera až do roku 2000, kedy odišiel do dôchodku. No naďalej nazaháľal. Ako funkcionár zastával rôzne funkcie od svojich devätnástich rokov. V basketbalovom oddiele TJ Slavoj bol dlhoročným členom a istý čas aj predsedom. Od roku 1974 bol aj členom Výkonného výboru Krajského basketbalového zväzu a hracej komisie. V Krajskom basketbalovom zväze bol aj predsedom. Vo výbore TJ Slavoj a neskôr v TJ Lokomotíve vykonával funkciu od roku 1966. Neskôr bol aj tajomníkom. V TJ pôsobil až do februára 2010. Potom opäť v roku 2013 sa vrátil k funkcionárskej práci už v AŠK Lokomotíva Sereď, ako zástupca ZRTV.
V roku 2016 mu bolo udelené čestné občianstvo mesta Sereď.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 20.1.2022 o 11.00hod na mestskom cintoríne v Seredi.

Ďakujeme za všetku 50-ročnú prácu odvedenú pre naše deti, pre všetkých športovcov a pre šírenie dobrého mena mesta Sereď na Slovensku – ako aj v zahraničí.

Slovenská basketbalová asociácia vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a pozostalým.