Vážená basketbalová verejnosť, s hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že nás vo veku 79 rokov navždy opustil

dlhoročný funkcionár basketbalových kubov Slovan Bratislava a Inter Bratislava, pán IVAN  BEREC.

 

Posledná rozlúčka sa koná dňa 30.4.2019 o 9.30 hod. v Bratislavskom Krematóriu.