S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že dnes v ranných hodinách navždy dotĺklo vo veku 72 rokov basketbalové srdiečko bývalého trénera a dlhoročného obetavého funkcionára, nadšenca a priateľa Ladislava Bélika.
Posledná rozlúčka sa uskutoční v pondelok 17.6.2019 o 14:00 hod. na cintoríne v Leviciach.
 
Česť tvojej pamiatke, odpočívaj v pokoji !